Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de produse lactate pentru prescolari si elevii din cls I-VIII din invatamantul de stat si privat, jud Bistrita Nasaud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.742.056 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 80231/17.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70319
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel.0263230741, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de produse lactate pentru prescolari si elevii din cls I-VIII din invatamantul de stat si privat, jud Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul gradinitelor si scolilor de pe teritoriul jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea si distribuirea de produse lactate pentru prescolari din gradinitele cu program normal de 4 ore si elevii din cls I-VIII din invatamantul de stat si privat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 742, 056RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S18-025282din28.01.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S115-166448din18.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4845 Denumirea: Furnizare produse lactate prescolari si elevii cle I-VIII -zona I Bistrita
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510200, Romania, Tel.0258816425, Email: [email protected] ;[email protected];[email protected], Fax: 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1677699.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1326820.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4846 Denumirea: Furnizare produse lactate presolari si elevii cls I-VIII-zona II Sangeorz bAI
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DORNA S.A.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, NR. 40, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375121, 0230375122, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0230375335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 742446.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 677502.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant nominalizat sc dorna lactate sa vatra dornei
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4846 Denumirea: Furnizare produse lactate prescolari si elevi cle I-VIII - zona III Beclean
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DORNA S.A.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, NR. 40, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375121, 0230375122, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0230375335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 728455.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 631498.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
aubcontractant nominalizat sc dorna lactate sa vatra dornei
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 4846 Denumirea: Furnizare produse lactate prescolari si elevi cls I-VIII- zona IV Nasaud
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DORNA S.A.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, NR. 40, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375121, 0230375122, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0230375335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 770429.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 738189.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
subcontractant nominalizat sc dorna lactatesa vatra dornei
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 4846 Denumirea: Furnizare produse lactate prescolari si elevi cls I-VIII- zona V Teaca Lechinta
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DORNA S.A.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, NR. 40, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375121, 0230375122, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0230375335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 432136.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 368047.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
subcontractant nominalizat sc dorna lactate sa vatra dornei
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
toata documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt; orice modificare sau clarificare la documentatia de atribuire se ataseaza prezentului anunt
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos , nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str Stefan cel Mare, nr1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/ 593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic din cadru Consiliului Judetean Bistrita Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1- 2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Fax: 0263/ 214750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2009 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer