Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Furnizarea dotarilor de specialitate pentru functionarea ?Centrului Comunitar Judetean Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
650.766 RON

Castigatorul Licitatiei: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144994/29.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142261
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tel. +40 372640060, In atentia: Mihai Inoan responsabil achizitii, Rodica Gogonea manager proiect, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
??Furnizarea dotarilor de specialitate pentrufunctionarea ?Centrului Comunitar JudeteanComplex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ?Centrul Comunitar JudeteanComplex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizarea de mobilier si aparatura recuperare medicala / kinetoterapie / hidroterapie / logopedie, IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura electrocasnica si alte dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Judetean, conform specificatiilor din caietele de sarcini-Lot 1. Contract de furnizare mobilier si aparatura recuperare medicala / kinetoterapie / hidroterapie / logopedie a Centrului Comunitar Judetean- Lot 2. Contract de furnizare echipamente IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura electrocasnica- Lot 3.Contract de furnizare dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Judetean
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
37520000-9-Jucarii (Rev.2)
39130000-2-Mobilier de birou (Rev.2)
39710000-2-Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
650, 766.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12459/03.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-243300din20.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21574 / 71 din 21.11.2013 Denumirea: Lot 1. Dotarea cu mobilier si aparatura recuperare medicala / kinetoterapie / hidroterapie / logoped
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. +40 213265320, Email: vanzari@btl.ro, Fax: +40 213265320, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450310.07 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 388933.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 21573 / 70 din 21.11.2013 Denumirea: ? - Lot 2. Dotarea cu echipamente IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura elec
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSACO SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str Cuza Voda nr 3, Bloc M3D, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710137, Romania, Tel. +40 755400259, Email: [email protected], Fax: +40 231532905, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222647.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170241.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 21560/69 din 21.11.2013 Denumirea: Lot3.Alte dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Judetean
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Peak Toys SRL
Adresa postala: Calea Baciului nr.47, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400230, Romania, Tel. 0264-583368, Email: [email protected], Fax: 0264-588099
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99632.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91592.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr. 5 si anexa.2) Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa iba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).5) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.6) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.7)Livrarea, montarea/instalarea produselor nu va depasi 30 zile calendaristice de la data transmiterii ordinului de incepere a livrarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106 , ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640040, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer