Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea facilitatilor adecvate pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instante si parchete


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
155.541 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC PRAGMA COMPUTERS SA
Anunt de atribuire numarul 49138/14.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38910
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si contractare PHARE, Tel.0040 (021) 326 55 55, int. 540, In atentia: Carmen manolache, Email: [email protected], Fax: 0040 (021) 326 87 09 / 0040 (021) 326 87 30, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea facilitatilor adecvate pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instante si parchete
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consiliul Superior al Magistraturii va beneficia de achizitii de echipamente IT si software, in vederea imbunatatirii capacitatii institutionale.PHARE 2006/018-147.01.04.01-02
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30231200-9 - Echipament informatic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
155, 540.57EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2006/018-147.01.04.01.02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S240-292359din13.12.2007
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S72-097187din12.04.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 479303/06.08.2008 Denumirea: Furnizarea facilitatilor adecvate pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instante si parchete
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRAGMA COMPUTERS SA
Adresa postala: Str. General Mihail cerchez, nr. 23, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel.+40 (0) 21332 59 25, Email: [email protected], Fax: 40 (0) 21 332 59 25
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 155540.57 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 540, 021.3 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul sectorial pentru justitie PHARE 2006/018-147.01.04.01-02
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 40 21 326.55.55/ int. 181, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 40 21 326.55.55/ int. 614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2008 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer