Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizarea ,instalarea si punerea in functiune a dotarilor de specialitate pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotari Scoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
414.519 RON

Castigatorul Licitatiei: DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143492/24.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140238
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL FOCSANI
Adresa postala: Str.Dimitrie Cantemir Nr.1 bis, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: VASILICA PETRONIE, Tel. +40 237215710, Email: [email protected], Fax: +40 237216700, Adresa internet (URL): www.focsani.info, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizarea , instalarea si punerea in functiunea dotarilor de specialitate pentru obiectivul de investitiiReabilitare, modernizare si dotariScoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Focsani
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare dotari de specialitate pentru obiectivul de investitiiReabilitare, modernizare si dotariScoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare- Lot I- Mobilier- Lot II-Accesorii materiale didactice- Lot III-Accesorii laboratoare- Lot IV- Jaluzele- Lot V-Ascensor pentru persoane cu handicap(platforma)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39516000-2 - Articole de mobilier (Rev.2)
30195000-2-Table (de scris) (Rev.2)
39515440-1-Jaluzele verticale (Rev.2)
42416100-6-Ascensoare (Rev.2)
44512940-3-Truse de scule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
414, 519RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S091-154867din11.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42202 Denumirea: furnizare, instalare si punere in functiune a "dotarilor de specialitate Lot I Mobilier Scoala 9
V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 S.R.L.
Adresa postala: SAT HINTESTI, NR.327C, ,Localitatea: Mosoaia, Cod postal: 110036, Romania, Tel. +40 744591093, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 348416749, Adresa internet (URL): www.evadecor..ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 605940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 268600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 40974 Denumirea: furnizare instalare si punere in functiune a dotarilor de specialitate LOTII Scoala 9 Focsani
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: STR DRUMUL GARII BALOTESTI, NR 20, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 023832, Romania, Tel. 0212425082, Email: [email protected], Fax: 0212425083, Adresa internet (URL): www.eurodidactica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93710.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 40973 Denumirea: FURNIZAREA , INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A DOTARILOR DE SPECIALITATE LOT III SCOLA 9
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMLIBRIS S.R.L.
Adresa postala: str.Titu Maiorescu, nr.14, FN, Localitatea: Deva, Cod postal: 330065, Romania, Tel. 0254219232, Email: [email protected], Fax: 0254219232
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75110.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33539.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 40975 Denumirea: FURNIZAREA , INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A DOTARILOR DE SPECIALITATE LOT IV SCOALA 9
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DECOVIL S.R.L.
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800198, Romania, Tel. 0744596943, Email: [email protected], Fax: 0374200225, Adresa internet (URL): www.decovil.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21317.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17380.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 40972 Denumirea: FURNIZAREA , INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A DOTARILOR DE SPECIALITATE LOT V SCOALA 9
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOSCA S.R.L.
Adresa postala: str. Depozitelor, nr. 4A, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210257, Romania, Tel. 0253224050, Email: [email protected], Fax: 0253224050, Adresa internet (URL): www.toscaromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36399.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 - ?Imbunatirea infrastructurii sociale? DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.4- ? Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
VI.2) Alte informatii
In cazul in care pe prima pozitie se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va cere prezentarea unei noi propuneri financiare, mai mica decat pretul ofertei egale, in plic inchis si se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. Durata contractului se poate prelungi fara modificarea pretului, prin act aditional, in cazul prelungirii datei de implementare a Proiectului finantat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municpiului Focsani- compartiment achizitii
Adresa postala: str.DimitrieCantemir nr.1 bis, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620090, Romania, Tel. +40 237215710, Email: [email protected], Fax: +40 237216700
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer