Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-201


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.092.204 RON

Castigatorul Licitatiei: VARGA QUATTRO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146436/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143330
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Dragos Mihaela Alina, Tel. +40 261710495, Email: [email protected], Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinite si scoli pt elevii din invat.primar si gimnazial de stat si privat, precum si pt copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare.
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop, in cadrul Programului guvernamental ?Lapte-corn?, furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014. In urma derularii procedurii de achizitie publica urmeaza a fi incheiate 4 contracte cu acelasi obiect pe 4 loturi, reprezentand impartirea judetului in 4 zone: Lot I ? Zona Satu Mare; Lot II ? Carei; Lot III ? Zona Oas si Lot IV ? Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini.Obiectul contractului/lot cuprinde furnizarea produselor de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 092, 204RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S178-306816din13.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24035 Denumirea: Lot I - Zona Satu Mare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARGA QUATTRO S.R.L.
Adresa postala: Str.25 octombrie, nr 93, Localitatea: Carei, Cod postal: 445100, Romania, Tel. +40 0743171614, Email: [email protected], Fax: +40 0261861593, Adresa internet (URL): www.vargaquattro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 563584.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 520560.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 24036 Denumirea: Lot II - Zona Carei
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARGA QUATTRO S.R.L.
Adresa postala: Str.25 octombrie, nr 93, Localitatea: Carei, Cod postal: 445100, Romania, Tel. +40 0743171614, Email: [email protected], Fax: +40 0261861593, Adresa internet (URL): www.vargaquattro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214624.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195480.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 25322 Denumirea: Lot III - Zona Oas
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEREALE S.A.
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR. 473, Localitatea: Orasu Nou, Cod postal: 447220, Romania, Tel. +40 261830118, Email: [email protected], Fax: +40 261830118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 268608.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195984.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 24069 Denumirea: Lot IV - Zona Tasnad
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MEDIA POP ART S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, etaj 1., Localitatea: Turda, Cod postal: 401112, Romania, Tel. +40 264317525, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264317554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 192864.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
I. Ofertantul care in urma etapei finale de licitatie electronica se va clasa pe locul 1 are obligatia de a transmite autoritatii contractante in termen de 48 de ore de la incheierea rundei de licitatie electronica, Formularul L continand propunerea financiara finala.II. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in carein urma etapei suplimentare de licitatie electronica vor exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret unitar, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261710661, Fax: +40 261710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807154, Fax: +40 261713072, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer