Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore: Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI ,NUSFALAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
222.426 RON

Castigatorul Licitatiei: SIMULTAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71199/28.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel.0260614120, Email: [email protected], Fax: 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore: Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI , NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)judetul Salajpentruanul scolar 2009-2010 .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore: Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI , NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)judetul Salajpentruanul scolar 2009-2010 .
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore: Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI , NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)judetul Salajpentruanul scolar 2009-2010 .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
222, 426RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8786 Denumirea: Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si
V.1) Data atribuirii contractului 9/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala: STR. STADIONULUI, NR. 1, Localitatea: Faget, Cod postal: 305300, Romania, Tel.0256212036, Email: [email protected], Fax: 0256212036
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 222426.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer