Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.919.246 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 82843/15.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70005
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Adresa postala: B-DUL UNIRII NR.4, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920012, Romania, Punct(e) de contact: RODICA STOICA, Tel.0243230200, Email: [email protected], Fax: 0243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele cu program normal de 4 ore, din judetul Ialomita, conform anexelor 1, 2, 3, 4 ale caietului de sarcini.
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea produselor lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 919, 246RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S141-206361din25.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4744 Denumirea: Furn.prod.lactate elevi cl.I-VIII stat/private si prescolari grad.stat/private 4 ore
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510200, Romania, Tel.0258816425, Email: [email protected] ;[email protected];[email protected], Fax: 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3682258.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1126547.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 4744/1 Denumirea: furniz.prod.lactate elevi cl.I-VIII stat/private ai prescolari grad.stat/private 4ore
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DORNA S.A.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, NR. 40, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375121, 0230375122, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0230375335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3682258.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 792700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195176
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ialomita
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 4, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920012, Romania, Tel.0243/230.200, Email: [email protected], Fax: 0243/232.400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2009 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer