Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, in anul scolar 2013-2014, zilnic la f


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
735.327 RON

Castigatorul Licitatiei: SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Anunt de atribuire numarul 145574/11.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140751
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SALAJ
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 0260614120, Email: [email protected], Fax: +40 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum sipentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, in anul scolar 2013-2014, zilnic la fiecare unitate scolara .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Zilnic la fiecare unitate scolara din judetul Salaj ? conform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini .
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum sipentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, in anul scolar 2013-2014, zilnic la fiecare unitate scolara .conform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini.Loturile pe care se va face distributia sunt: Lot I =ZONA I (ZALAU, HERECLEAN, CRISENI, COSEIU, MIRSID), Lot II = ZONA II (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE), Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI , NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)Lot IV = ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER)Lot V = ZONA V (SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS), Lot VI = ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN), Lot VII = ZONA VII(JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU), Lot VIII = ZONA VIII (ILEANDA, BABENI, LETCA, LOZNA, GILGAU, RUS, SIMISNA, ZALHA, POIANA BLENCHII).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
735, 326.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S15-268031din09.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11034 Denumirea: Furnizare produse lactate Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 608036.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 566579.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 13287.00
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 11035 Denumirea: Furnizare produse lactate Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 272500.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 253921.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 11036 Denumirea: Furnizare produse lactate Lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 278792.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 259784.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 19983.40
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 11037 Denumirea: Furnizare produse lcatate lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 176633.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164590.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 12660.80
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 11038 Denumirea: Furnizareproduselactate Lot 7
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 385184.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 358922.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 27609.40
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 11039 Denumirea: Furnizare produse lactate Lot 8
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 175032.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 163098.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 12546.00
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 11032 Denumirea: Furnizare produse lactate lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 789131.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 735326.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 56563.60
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 11033 Denumirea: Furnizare produse lactatelot 2
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 308765.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 287713.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 22131.80
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca operatorul economic prezinta decl. IMM(F 5), beneficiaza de reducere cu 50% pt. cifra de afaceri, garnt.participare, garant. buna executie. Restituire garant.participare: dupa semnarea contract. achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirariiperioadei valab ofertei. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.Ofertantul vaprezenta Decl. acceptare a conditiilor contractuale, eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula in scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile in forma propusa de ofertant, si vor fi anexate;daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractanta, oferta va fi considerata neconforma.In DA orice norme, marci, standarde si certificate vor fi insotite de mentiunea ?sau echivalent?.Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul ofertei, respectiv Formularul ? anexa 1 Informatii generale, adresa de corespondenta.Daca in urma aplicarii crit. atribuire ?pretul cel mai scazut? in urma licitatiei electronicedoua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicitaofertantilor, o noua propunere financiara in plic inchis care va fi depusa la o data si ora stabilita.In cazul in care of.decl. admis si inregistr. in SEAP nu se mod. in cadrul fazei de licit.elec. elementele of. care fac ob. procesului repetitiv, la stab. Clas. final este luata in consid. of. dep. de catre acesta anterior desf. acestei faze, introd. in prealabil in SEAP de AC.Restituirea garantiei de buna executie: Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executiein cel mult 14 zile de la data intocmirii ultimului procesul verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra lui.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Email: [email protected], Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): , Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Tel. +40 260614120, Email: [email protected], Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer