Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor lactate pt.elevii din inv.primar si gimn.de stat si privat,precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare pt.anul sc.2013-2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.200.940 RON

Castigatorul Licitatiei: SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Anunt de atribuire numarul 140679/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Dragos Mihaela Alina, Tel. +40 261710495, Email: [email protected], Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor lactate pt.elevii din inv.primar si gimn.de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare pt.anul sc.2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: gradinite si scoli pt.elevii din inv.primar si gimnazial de stat si privat precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea produselor lactate pt.elevii din inv.primar si gimn.de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare pt.anul sc.2013-2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 200, 940RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17996 Denumirea: Lot I - Zona Satu Mare
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 545972.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 545972.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18000 Denumirea: Lot II - Zona Carei
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 207917.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 207917.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18001 Denumirea: Lot III - Zona Oas
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260214.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 260214.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18002 Denumirea: Lot IV - Zona Tasnad
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN FOOD 2011 SRL
Adresa postala: SACALAZ, NR.29B, JUDET TIMIS, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: 307370, Romania, Tel. +40 0256212036, Email: [email protected], Fax: +40 0256212037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 186837.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186837.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
I.Va fi organizata o singura runda de negocieri. In cazul in care, in urma rundei de negociere, vor exista oferte cu acelasi pret/lot, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.II.Ofertantul care in urma etapei de negociere se va clasa pe locul 1 are obligatia de a transmite autoritatii contractante in termen de 24 de ore de la incheierea rundei de negociere, formularul L continand propunerea financiara finala.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261710661, Fax: +40 261710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juriodic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261805154, Fax: +40 261713072, Adresa internet (URL): WWW.CJSM.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 10:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer