Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Ilfov, pentru anul scolar 2013-2014?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
629.817 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LIBRO EVENTS SRL
Anunt de atribuire numarul 147633/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144231
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza invatamantulde stat si privat autorizat/acreditat din judetul Ilfov, pentru anul scolar 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile scolare cu clase pregatitoare siI-VIII din Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE DE MERE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
629, 816.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S214-371987din05.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1205 Denumirea: , ,Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza i
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala: ORAS BRAGADIRU, SOSEAUA ALEXANDRIEI, NR. 544, MODUL 4, , HALA2 FATA, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 010033, Romania, Tel. +40 374969616, Email: [email protected], Fax: +40 212502111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 695131.19 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Continuare garantie de participare: Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original, in plic separat de plicul ofertei, pe care se va mentiona ?Garantie de participare?.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Nota: Cuantumulgarantiei de participaretrebuie sa fie = cu 2%valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta in conditiileart. 2781 alin.(1), lit.b) din O.U.Gnr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge, autoritatea contractanta va retine contestatarului parte din garantia de participare respectiv4.475, 13leifara TVA.In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr.70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 03195183, Fax: +40 03195183
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA ? Compartimentul Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534, Fax: +40 2127534
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer