Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.962.007 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Zad Tiara SRL
Anunt de atribuire numarul 136939/15.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128647
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile (clasele I-VIII) si gradinitele cu program normal de 4 ore din invatamantul de stat si privat, din judetul ARAD.
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013. Cantitate: lapte tratat termic UHTsi iaurt-8.003.236 portii a 200 gr./portie.Valoarea zilnica/portie este de 0, 62 lei/copil/zi, fara TVA. Conform prevederilor OUG nr.96/2002, aprobata cu modif.si compl.ulterioare, diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte, nu va depasi limita maxima de 33% din cantitatea totala aferenta contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 962, 006.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
41
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S124-205047din30.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123 Denumirea: Furniz si distrib prod lactate elevilor din cls. I-VIII din inv si grad de stat si privat 2012-2013
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Zad Tiara SRL
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr.16, Ap.1, Localitatea: Arad, Cod postal: 310385, Romania, Tel. +40 0257289255, Email: [email protected], Fax: +40 0257289255
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4962006.31 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4962006.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 97
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Pentru furnizarea de produse lactate ofertantul castigator SC ZAD TIARA SRL a incheiat Contractul de subcontractare nr.1577/31.08.2012, cu SC SIMULTAN SRL in calitate de subcontractant (89% din valoarea contractului), iar pentru distributia si depozitarea produselor lactate s-a incheiat Contractul de subcontractare nr.1576/31.08.2012, cu SC ASTRAL IMPEX SRL, in calitate de subcontractant ( 8% din valoarea contractului).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD - sectia comerciala
Adresa postala: Bd.Gen.Vasile Milea, nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 0257228908, Email: [email protected], Fax: +40 0257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Corneliu Coposu nr. 22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2012 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer