Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul sc


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.011.393 RON

Castigatorul Licitatiei: CASA PAINII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137687/25.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129916
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Cojocaru-Serviciul Achizitii Publice;Liliana Nimigean, Serviciul Achizitii Publice., Tel. +40 231514712/4111/4141, In atentia: d-nei Antonela Patrascu, Director executiv, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autorit[ti locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2012 ? 2013?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I ? VIII sigradinitele din judetul Botosani.
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2012 ? 2013.Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 011, 393.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr. 7861/02.07.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S144-240786din28.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13294 Denumirea: ZONA I-BOTOSANI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA PAINII S.R.L.
Adresa postala: Calea Nationala 121A, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710350, Romania, Tel. 0744556557, Email: [email protected], Fax: 0231513144
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1030707.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 13295 Denumirea: ZONA II - DOROHOI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL 2 S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. VICTORIEI NR.39, Localitatea: Dorohoi, Cod postal: 715200, Romania, Tel. 0231-610028, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0231-606208
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 536404.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 13296 Denumirea: ZONA III - DARABANI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL 2 S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. VICTORIEI NR.39, Localitatea: Dorohoi, Cod postal: 715200, Romania, Tel. 0231-610028, Email: [email protected]lecom.net;[email protected], Fax: 0231-606208
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 257083.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 13297 Denumirea: ZONA IV - SAVENI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LIVAL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Prieteniei, Nr. 14, Bl. L1, Ap. 2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710071, Romania, Tel. +40 0231584173/ +40 0744527099, Email: [email protected], Fax: +40 0231573473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 359221.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 13298 Denumirea: ZONA V - TRUSESTI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LIVAL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Prieteniei, Nr. 14, Bl. L1, Ap. 2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710071, Romania, Tel. +40 0231584173/ +40 0744527099, Email: [email protected], Fax: +40 0231573473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309559.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 13299 Denumirea: ZONA VI - SULITA
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LIVAL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Prieteniei, Nr. 14, Bl. L1, Ap. 2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710071, Romania, Tel. +40 0231584173/ +40 0744527099, Email: [email protected], Fax: +40 0231573473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 218402.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 13300 Denumirea: ZONA VII - FLAMANZI
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LIVAL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Prieteniei, Nr. 14, Bl. L1, Ap. 2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710071, Romania, Tel. +40 0231584173/ +40 0744527099, Email: [email protected], Fax: +40 0231573473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 300013.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Clarificarile la doc de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la invitatia de participare.-Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.-Op ec ofertanti care se incadreaza in categoria I.M.M., conform Legii nr. 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.-In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire ? Pretul cel mai scazut.-Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacit.tehnica si/sau profesion. prin prez. unui angajam.de sustinere din partea unui tert. Se vor depune, daca este cazul: - decl.tert sustinator Formular DT-Declaratie tert sustinator tehnic si profesional-privind utilajele FormularDT1?Declaratie tert sustinator tehnic si profesional-privind personalul-angajamentul ferm al sustinatorului Formular AT-ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici FormularAF-ANGAJAMENT Tert sustinator financiar.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Pia?a Revolu?iei nr.1-3 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2012 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer