Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002, c


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.170.890 RON

Castigatorul Licitatiei: Vlasia S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 58509/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42902
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL OPREA, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia produselor lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de4 ore, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul scolar 2008-2009.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din mun. RM. VALCEA (conform anexe la caietul de sarcini)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distributia produselor lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de4 ore, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul scolar 2008-2009.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15550000-8 - Diverse produse lactate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 170, 889.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33450 Denumirea: Furnizarea si distributia produselor lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de s
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Vlasia S.R.L.
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr. 29, Acart.Trivale, zona B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110385, Romania, Tel.0248/ 275222, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0248/ 275222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1207612.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1170889.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI- Sectia contencios administrativ
Adresa postala: str. Victoriei nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: str. G-ral Praporgescu, nr.14, ,Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2008 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer