Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si instalarea echipamentului ecograf pentru utilizare multipla de inalta performanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
349.413 RON

Castigatorul Licitatiei: SIEMENS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 84016/22.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70554
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp Ach Publice, cam132, Tel.0239.619.600 int 249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Fax: 0239.619.044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si instalarea echipamentului ecograf pentru utilizare multipla de inalta performanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului Judetean Braila, Sos Buzaului nr.2
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform doc atribuire atasata in SEAPPrin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea si instalarea echipamentului ecograf pentru utilizare multipla de inalta performanta in cantitate de doua bucati la caracteristicile si indicatori de performanta din CAIETULUI DE SARCINI CAPITOLUL II a prezentei documentatii. Receptia produsului se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a CAIETULUI DE SARCINI printr-un set complet de operatiuni. Pe parcursul termenului de garantie a produsului, contractantul va asigura pe cheltuiala sa buna functionare a acestuia in conditii normale de exploatare.Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a se inscrie in procedura si a depune oferta, care consta in furnizarea ofertei de pret si completarea sectiunilor criterii de calificare, factorii de evaluare si documente de calificare si propunerea tehnica, numai in SEAP, la adresa de internet www.e-licitatie.ro in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.Documentele scanate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului se depun in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33112000-8 - Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
349, 413.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S153-223420din10.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 151 Denumirea: Furnizarea si instalarea echipamentului ecograf pentru utilizare multipla de inalta performanta
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS S.R.L.
Adresa postala: sect.6, Calea Plevnei, nr.139, bl.Corp C, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel.0216296642, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0126296552, Adresa internet (URL): www.siemens.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 353781.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349413.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cu drept de contestatie la CNSC in termen de 5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA - COMP. JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2009 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer