Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea unui sistem informatic integrat (licente si implementare software, echipamente hardware & retelistica si instruire personal) pentru solutia informatica aferenta proiectului de e-sanatate - Cod SMIS 37832


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.488.500 RON

Castigatorul Licitatiei: INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.A.
Anunt de atribuire numarul 144177/30.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143924
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2 - 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Punct(e) de contact: TEOFIL ROSU, Tel. +40 234534000/1391, Email: [email protected], Fax: +40 234517424/515184, Adresa internet (URL): www.sjubc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea unui sistem informatic integrat (licente si implementare software, echipamente hardware & retelistica si instruire personal) pentru solutia informatica aferenta proiectului de e-sanatate - Cod SMIS 37832
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SJU Bacau, Str. Spiru Haret nr. 2-4 Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea unui sistem informatic integrat pentru implementarea proiectului EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU, cod SMIS 37832 (licente si implementare software, echipamente hardware & retelistica si instruire personal)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48814000-7-Sistem de informare in domeniul medical (Rev.2)
48814200-9-Sistem de administrare a pacientilor (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 488, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S111-189393din11.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 64 Denumirea: Contract de furnizare a unei solutii informatice
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Titeica, nr. 121C, et. 6, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020295, Romania, Tel. +40 0372772270, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0372872000, Adresa internet (URL): www.ibcromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1489500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1488600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE 2007 ? 2013, Axa 3 "T.I.C. pentru sectoarele privat si public", D.M.I. 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, Op. 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ? proiecte la nivel local.Titlul proiectului: ?EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SJU BACAU? -Cod SMIS 37832
VI.2) Alte informatii
1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire (fisierele anexate prezentului anunt) operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program se poate descarca gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati, ii rugam sa contacteze Autoritatea contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens.2.In cazul in care, dupa etapa finala de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SJU Bacau
Adresa postala: Str. Spiru Haret, nr. 2-4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Tel. +40 234534000, Email: [email protected], Fax: +40 517424, Adresa internet (URL): www.sjubc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer