Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.210.540 RON

Castigatorul Licitatiei: PANKO-PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146129/07.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143224
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15612500-6 - Produse de brutarie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 210, 539.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14874/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291289din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22712 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANKO-PROD S.R.L.
Adresa postala: str.GABOR ARON NR.6/A, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel. +40 744391363, Email: [email protected], Fax: +40 266364293
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178537.92 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89299.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 29, 59
Contract nr: 22716/25422 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 75
Numarul de oferte admisibile 59
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HARMOPAN S.A.
Adresa postala: str Harghita 46, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530154, Romania, Tel. +040 266324424, Email: [email protected], Fax: +040 266371387, Adresa internet (URL): www.harmopan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 882525.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 510215.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
66, 1, 2, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 26, 30, 31, 36, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62
Contract nr: 22717 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMULA SRL
Adresa postala: Comuna Sanmartin nr. 367 judetul Harghita, Localitatea: Sanmartin, Cod postal: 567280, Romania, Tel. +40 722848369, Email: [email protected], Fax: +40 266332388
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 73296.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35692.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 21, 44, 63
Contract nr: 22718 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IN-COM-EURO S.R.L.
Adresa postala: Comuna Madaras nr.10, Localitatea: Madaras, Cod postal: 530211, Romania, Tel. +40 266371835, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 266371835
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87758.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53834.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25, 33
Contract nr: 22719/25423 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 33
Numarul de oferte admisibile 27
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIC TRIO SRL
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 32/E, Localitatea: Balan, Cod postal: 535200, Romania, Tel. +40 757072900, Email: [email protected], Fax: +40 266330970
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 184055.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96937.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 14, 23, 27, 49, 57, 61
Contract nr: 22720 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 27
Numarul de oferte admisibile 21
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PANCOM Sz&R SRL
Adresa postala: str. Gabor Aron nr 8A/10, Localitatea: Vlahita, Cod postal: 553800, Romania, Tel. +40 745523439, Email: [email protected], Fax: +40 266246049
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101523.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62133.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 15, 24, 32, 38, 41
Contract nr: 22721 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PIPOSZ IMPEX SRL
Adresa postala: Sat Valea UGRA, Comuna Lunca de Sus, nr.671, Localitatea: Valea Ugra, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 741-393736, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30492.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19110.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
34
Contract nr: 22868 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 58
Numarul de oferte admisibile 46
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MEDIA POP ART S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, etaj 1., Localitatea: Turda, Cod postal: 401112, Romania, Tel. +40 264317525, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264317554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 582484.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 300050.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
65, 67, 4, 8, 10, 11, 18, 22, 28, 35, 37, 40, 45, 47, 53, 55, 58, 64
Contract nr: 22869 Denumirea: Furnizare produse de panificatie 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 21
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PAN ABACS SRL
Adresa postala: Str Crangului nr 18 bl 8 sc A ap 11, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520042, Romania, Tel. +40 728071250, Email: [email protected], Fax: +40 267352400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56802.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43266.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39, 42, 51, 54
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer