Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Golirea a 100000 mc cenusa din compartimentul IV la cota 231 mdMN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.237.161 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GOVORA SA RM VALCEA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 123751/23.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Golirea a 100000 mc cenusa din compartimentul IV la cota 231 mdMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare: Depozitul amenajat pentru preluarea zgurii si cenusii, amplasat in aval de UHE Govora
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Golirea mecanizata a zgurii si cenusii din compartiment IV cu ajutorul excavatoarelor si transportul auto pe platforma dintre compartimentele IV si II, cu asigurarea stabilitatii materialului depus.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 237, 160.83RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12021 Denumirea: Golirea a 100000 mc cenusa din compartimentul IV la cota 231 mdMN
V.1) Data atribuirii contractului 09.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOVORA SA RM VALCEA
Adresa postala: RM VALCEA, STRADA PRIZA OLT, NR.11, BLOC 5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. 0250/738730, Email: [email protected], Fax: 0250/738730
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1280292.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1237160.83 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VALCEA
Adresa postala: Scuarul Revolutiei Nr.1, jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic -autoritate contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor Nr1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 250733601-258, Fax: +40 250733603, Adresa internet (URL): www.cetgovora.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2012 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer