Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - grup electrogen automat de 250 KVA, 0,4 KV, 50 Hz


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 68892/27.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58338
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Adresa postala: Vidrasau DN 15, km 14, 5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Localitatea: Vidrasau, Cod postal: 547612, Romania, Punct(e) de contact: IOAN PETRU POP, Tel.0265328259, Email: [email protected], Fax: 0265328257
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitti aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
grup electrogen automat de 250 KVA, 0, 4 KV, 50 Hz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RA Aeroport Transilvania Targu Mures, loc Vidrasau, DN 15, Km 14, 5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, cod postal 547612
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea unui grup electrogen automat de 250 KVA, 0, 4 Kv, 50 Hz, pentru asigurarea electroalimentarii de rezerva a consumatorilor prioritati de la aeroportul transilvania Targu Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S225-299515din19.11.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29 Denumirea: grup electrogen automat de 250 KVA, 0, 4 KV, 50 Hz
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL
Adresa postala: Str. Fagarasului nr. 21, Sc C, Ap 2, Localitatea: Resita, Cod postal: 327171, Romania, Tel.0255227825, Email: [email protected], Fax: 0255227828, Adresa internet (URL): www.endress-gropu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93447.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str Stavropoleos nr6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03008, Romania, Tel.021 310 46 41, Fax: 021 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RA Aeroport Transilvania Targu Mures
Adresa postala: DN 15, km 14, 5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Localitatea: Vidrasau, Cod postal: 547612, Romania, Tel.0265 328 259, Fax: 0265 328 257
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2009 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer