Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HARTA STRATEGICA DE ZGOMOT -CARTAREA ZGOMOTULUI SI REACTUALIZAREA(REVIZUIREA) HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT UNITARE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT EMIS DE TRAFICUL RUTIER, FEROVIAR SI INDUSTRIE PENTRU AGLOMERAREA URBANA PL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
310.150 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140946/13.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137342
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Corina Mihaela Ilinca, Tel. +40 244/516699, Email: [email protected], Fax: +40 244/513829, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
HARTA STRATEGICA DE ZGOMOT -CARTAREA ZGOMOTULUI SI REACTUALIZAREA(REVIZUIREA) HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT UNITARE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT EMIS DE TRAFICUL RUTIER, FEROVIAR SI INDUSTRIE PENTRU AGLOMERAREA URBANA PLOIESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti, comunele Brazi, Barcanesti si Blejoi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta, in principal, in cartarea zgomotului si reactualizarea hartilor strategice de zgomot, unitare, pentru aglomerarea urbana Ploiesti, formata din municipiul Ploiesti, comunele Brazi, Barcanesti si Blejoi (prevazuta in anexa nr.8 tabelele nr.1 si 5 din H.G.nr.321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant), inclusiv realizarea planurilor de actiune (pentru fiecare localitate) privind reducerea nivelului de zgomot.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313100-6 - Servicii de consultanta in combaterea zgomotului (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
310, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S235-387218din06.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10268 Denumirea: Cartarea zgomotului si reactualizarea(revizuirea) hartilor strategice de zgomot unitare si a planuri
V.1) Data atribuirii contractului 12.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS S.R.L.
Adresa postala: str.Covasna nr.9, bloc F1, sc.2, et.1, ap.13, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041671, Romania, Tel. 0724026070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A) Modalit. de acordare a punctajului: 1) Punctajul pt factorul de eval "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pt cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim de 45 puncte;b) pt alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: Po = Pm/Pn x 45Po = pret oferta, Pm = pret minim, Pn = alt pret mai mare decat pretul minimPreturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor.2)Pentru factorul de eval Sistemul de monitorizare/ determinare pentru datele de intrare punctajul se acorda astfel: a) 55 puncte pentru oferta cu cel mai mare numar de puncte, de efectuare a masuratorilor, ofertat.b) Pentru un numar de puncte de masuratori mai mic, dar nu mai putin de 100 puncte, conform Caietului de Sarcini, se aplica urmatorul sistem de calcul: Pt = Npct/Nmpct x 55Pt = punctaj tehnic, Npct = numar de puncte de masurare ofertat, Nmpct = numarul cel mai mare de puncte de masurare ofertatPunctajul final optinut de ofertant va consta din insumarea punctajelor obtinute la punctele 1 si 2: Pf = Po + Pt unde Pf = punctaj final.In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte, situate pe primul loc, au obtinut acelasi punctaj, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiaraare pretul cel mai scazut.B)Doc.de atrib.este publicata in SEAP.C)Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
Adresa postala: B-dul Republicii nr.2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244/516699/404
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer