Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.750.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEO PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 66782/28.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53565
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: JANETTA DELIA AURORA PATCAS, Tel.0261-710295, In atentia: Szilagyi Alexandru, Email: [email protected], Fax: 0261-710295, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: teritoriul jud.satu Mare, locatii conform Anexa 1 la sectiunea II - Caiet de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Marepentru 23 amplasamente identificate cu alunecari de teren semnificative, aprobat cu Hotararea nr. 139/25.08.2008 a Consiliul Judetean Satu Mare (maxim 25 amplasamente posibile).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 750, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
60%
Descriere:
2.
durata maxima a unui studiu pentru un amplasament
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S208-276554din25.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare
V.1) Data atribuirii contractului 1/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEO PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr.11, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430113, Romania, Tel.0744700454, Email: [email protected], Fax: 0262215724
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1750000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1750000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261-710661
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Satu Mare - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel.0261-713072, Fax: 0261-713072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2009 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer