Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HARTIE COPIATOR FORMAT A4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.700 RON

Castigatorul Licitatiei: TEPACOS COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139099/01.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130195
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI, STR. ENERGETICIANULUI NR. 15, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: ELISABETA HUICA, Tel. +40 0758250660, In atentia: BIROU D.C., Email: [email protected], Fax: +40 0253371122, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
HARTIE COPIATOR FORMAT A4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZIT ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
HARTIE COPIATOR FORMAT A4.Valoarea minima est.58702, 00 lei reprezinta valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.Val.maxima est.79247, 70 lei reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor supl.(in temeiul art.6(3) din HG 925/2006).Durata prelungirii contractului in 2013 va fi de 4 luni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23309
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 106/BA Denumirea: HIRTIE COPIATOR FORMAT A4
V.1) Data atribuirii contractului 26.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEPACOS COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Martir Stefan Maris, Nr. 2, Ap. 10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300740, Romania, Tel. 0356-449902, Email: [email protected], Fax: 0356-449901, Adresa internet (URL): www.tepacos.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58702.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. -In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis. Durata contractului va fi pina la data de 31.12.2012. -Contractul se va incheia de BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210330, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI ? OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.15, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0758250660, Email: [email protected], Fax: +40 0253371122, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2012 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer