Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?HD - CL 7: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a retelei de distributie si a retelei de canalizare din Calan si Hateg?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.465.656 RON

Castigatorul Licitatiei: PROSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 142825/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142926
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: IOANA RADU, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?HD - CL 7: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a retelei de distributie si a retelei de canalizare din Calan si Hateg?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Hateg si Calan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului: Lucrarile pentru executia de lucrari de constructii si instalatii si adaptarea la teren pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa in aglomerarile Calan si Hateg, lucrari care includ: a) Adaptare la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul.b) Lucrari de constructie si instalatii.c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.d) Testare si punere in functiune.e) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.f) Remedierea defectelor aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in valoarea estimata indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta se regaseste si suma de 2.826.078 lei fara TVA reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 465, 655.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
HD_CL7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S065-109449din03.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20474 Denumirea: HD-CL7 "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a retelei de distributie si a retelei "
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel. 0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36705160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36465655.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 3861357.59
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
- S.C. CONETA S.R.L. care urmeaza a subcontracta partea din contract privind Masuratori topo, in valoare de 50000 lei + TVA.- S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUS-TRIAL S.R.L. care urmeaza a subcontracta partea din contract privind Instalatii electrice, in valoare de 2.586.483, 48 lei + TVA.- S.C. RAPID COMPLEX S.R.L. care urmeaza a subcontracta partea din contract privind Subtraversari drumuri, cai ferate si rauri, in valoare de 1.224.874, 11 lei + TVA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
VI.2) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului, Nr. 43, Localitatea: Deva, Cod postal: CIF: RO 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer