Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HD - CL3 ? REABILITAREA SISTEMELOR DE TRATARE SI TRANSPORT PENTRU ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR HATEG, CALAN, SIMERIA SI DEVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
83.653.632 RON

Castigatorul Licitatiei: VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139072/16.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138357
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: IOANA RADU, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
HD - CL3 ? REABILITAREA SISTEMELOR DE TRATARE SI TRANSPORT PENTRU ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR HATEG, CALAN, SIMERIA SI DEVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Hateg, Calan, Simeria si Deva.
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului: In cadrul contractului de lucrari sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari: proiectarea si constructia unor lucrari pentru: - Reabilitarea Statiei de Tratare Apa Santamarie Orlea pentru sistemele de alimentare cu apa Hateg, Calan, Simeria si Deva.- Inlocuirea retelei de aductiune apa pentru sistemele de alimentare cu apa Hateg, Calan, Simeria si Deva.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
83, 653, 632.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
HD - CL3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S184-303092din25.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10940 Denumirea: Contract de lucrari HD-CL3 "Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu a"
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIVACONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 2B, Localitatea: Deva, Cod postal: 330086, Romania, Tel. 0741-178360, Email: [email protected], Fax: 0354-104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 86240858.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83653632.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 8
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Partea din contract care se subcontracteaza: - 3, 060% catre subcontractantul S.C. COMSID TEHNOSTEEL S.R.L.- 1, 335% catre subcontractantul S.C. ELECTRO STANCALIE S.R.L.- 2, 528% catre subcontractantul S.C. ADREM INVEST S.R.L.- 0, 442% catre subcontractantul S.C. EUROPAN PROD S.R.L.- 0, 117% catre subcontractantul S.C. VISONIC SERVICE S.R.L.- 0, 064% catre subcontractantul S.C. STOP FIRE CONSULTING SERV S.R.L.- 0, 048% catre subcontractantul S.C. EVAL CAD PROIECT S.R.L.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
? In situatia in care doua sau mai multe oferteprezinta preturi egale si se gasesc pe primul loc , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori a (reofertare). Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD DEVA S.A.
Adresa postala: Calea Zarandului Nr. 43, Localitatea: DEVA, Cod postal: CIF: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer