Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HR-Pro-01.01 Achizitie si instalare debimetre


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.770.888 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMATIC- SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141976/09.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138098
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC. HARVIZ SA
Adresa postala: Str. Salcam nr. 1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530153, Romania, Punct(e) de contact: Biroul UIP, Tel. +40 266313636, In atentia: ing. EROSS Zsolt, Email: [email protected], Fax: +40 266313636, Adresa internet (URL): www.harviz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
HR-Pro-01.01 Achizitie si instalare debimetre
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza 69 de puncte de monitorizare a debitelor, amplasate atit la sursele de apa cit si pe retelele de alimentare cu apa, in diferite localitati din judetul Harghita. Contractantul va achizitiona echipamentele electromagnetice necesare si le va instala, va intocmi proiectele tehnice, detaliile de executie, documentele pentru avize si autorizatii necesare lucrarii, va testa si pune in functiune echipamentele, va instrui personalul.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38421000-2 - Echipament de masurare a debitului (Rev.2)
45232100-3-Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)
51220000-0-Servicii de instalare de echipament de control (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 770, 888RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
HR-Pro-01.01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S036-057547din20.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67 Denumirea: HR-Pro-01.01 Achizitie si instalare debitmetre
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMATIC- SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: str.POIENELOR, nr.2A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. +40 0268318810, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0268318840
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2007193.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1770888.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata din prin Proiectul ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Harghita? din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Harghita care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C. HARVIZ S.A. in calitate de Beneficiar.
VI.2) Alte informatii
Daca pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, modalitate de depunere in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantii care vor depune o noua oferta financiara vor fi invitati sa participle la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile oferte financiare.Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului participant in nume propriu / liderului asocierii. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (Formularul nr. 9).In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, data completarii si va fi mentionat in clar numele intreg al semnatarului.Pentru documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int) pentru anul in care documentul respectiv a fostemis / semnat.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HARVIZ S.A.
Adresa postala: str. Salcam nr. 1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530153, Romania, Tel. +40 266313636, Email: [email protected], Fax: +40 266313636, Adresa internet (URL): www.harviz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer