Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HR-Pro-02.01 - Echipamente operationale sistem canalizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.483.000 RON

Castigatorul Licitatiei: LEADER ECO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142635/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140311
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC. HARVIZ SA
Adresa postala: Str. Salcam nr. 1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530153, Romania, Punct(e) de contact: Biroul UIP, Tel. +40 266313636, In atentia: ing. NAGY Istvan, Email: [email protected], Fax: +40 266313636, Adresa internet (URL): www.harviz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
HR-Pro-02.01 - Echipamente operationale sistem canalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Miercurea Ciuc, Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea pers Benef si asigurarea service-ului., Conditii de livrare: DDP (conform INCOTERMS 2000) pentru: Lot 1: Achizitie sisteme mobile de operare canalizare;Lot 2: Achizitie sistem mobil CCTV;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144410-5 - Vidanjoare (Rev.2)
42997100-2-Masini de control al suprafetei interne a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 483, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
HR-Pro-02.01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S061-102763din27.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 78 Denumirea: HR-Pro-02.01 - Echipamente operationale sistem canalizare
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LEADER ECO S.R.L.
Adresa postala: B-dul Marasti, Nr.35, Et.2, Ap.4, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030041, Romania, Tel. +40 216662303, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212240604, Adresa internet (URL): www.leader.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3900387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3483000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro pentru conversia in LEI se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv , conform tabelului urmator: ANUL CURS RON / EURO2010 4, 20992011 4, 23792012 4, 4560Pentru documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int) pentru anul in care documentul respectiv a fostemis / semnat.In cazul documentelor emise in alta moneda decat Leu, in anul 2012, se va utiliza cursul de schimb publicat de BCE din luna in care documentul este datat si semnat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C HARVIZ S.A
Adresa postala: str. Salcam nr. 1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530153, Romania, Tel. +40 266313636, Email: [email protected], Fax: +40 266313636, Adresa internet (URL): www.harviz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer