Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Hrana pentru pesti - Directia Silvica Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
147.018 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAVET S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129631/17.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118128
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, prin Directia Silvica Neamt, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 229, Email: [email protected], Fax: 021 316 97 45, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Hrana pentru pesti - Directia Silvica Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pastravaria Stegioara - Ocolul Silvic Borca si Pastravaria Ceahlau - Ocolul Silvic Poiana Teiului din Directia Silvica Neamt.
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
28610 kg Hrana granulata pentru puiet de pastrav si pastrav consum, conform descrierilor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15711000-5 - Hrana pentru pesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
147, 018.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10453 Denumirea: Hrana pentru puiet de pastrav si pastrav consum - D.S. Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAVET S.R.L.
Adresa postala: STR. LANARIEI NR. 104, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 40328, Romania, Tel. 0731.550.708;0731039274, Email: [email protected], Fax: 021.335.11.24, Adresa internet (URL): http: //www.dezinsectii.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 159667.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147018.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Directia Silvica Neamt este o subunitate a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva care poate initia si finaliza proceduri prin delegare. R.N.P. - Romsilvaare certificat digital SEAP cu mai multi utilizatori, unul dintre acestia fiind D.S. Neamt.S-a initiat pentru aceasta categorie de produse procedura de Licitatie deschisa deoarece pragurile valorice se analizeaza la nivelul R.N.P. - Romsilva si nu la nivelul Directiei Silvice Neamt. La nivelul R.N.P. - Romsilva pragul valoric pentru acest cod CPV este de licitatie deschisa iar D.S. Neamt respecta tipul de procedura corespunzator pragului valoric stabilit la R.N.P. - Romsilva.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Piatra Neamt, Sectia Contencios Administrativ si Comercial
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. 0233/212.294, Email: [email protected], Fax: 0233/232.363
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt, Compartiment Juridic
Adresa postala: str. V.A. Urehia nr. 24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. 0233/211.696, Email: [email protected], Fax: 0233/212.736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2011 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer