Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - I- Lucrari de reabilitare celule Trezerva si sistematizare circuite 6,3kV,0,4kV, 220Vc.c. si circuite secundare si II Instalatii electrice si automatizari aferente racordarii TAV-2MW


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
395.760 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143899/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244529312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
I- Lucrari de reabilitare celule Trezerva si sistematizare circuite 6, 3kV, 0, 4kV, 220Vc.c. si circuite secundare si II Instalatii electrice si automatizari aferente racordarii TAV-2MW
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC Dalkia Termo Prahova SRL, com Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr.89
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
I- Lucrari de reabilitare celule Trezerva si sistematizare circuite 6, 3kV, 0, 4kV, 220Vc.c. si circuite secundare si II Instalatii electrice si automatizari aferente racordarii TAV-2MW
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51110000-6 - Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
395, 760.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PSL 2013-124
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2014-006 Denumirea: I- Lucrari de reabilitare celule Trezerva si sistematizare circuite 6, 3kV, 0, 4kV, 220Vc.c. si circuit
V.1) Data atribuirii contractului 20.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor Nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. 021/3189325, Email: [email protected], Fax: 021/3189327, Adresa internet (URL): www.saem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 405000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 395760.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Prahova
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar, nr. 6, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244542408
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emile Zola, nr. 4, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA SRL SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr. 89, jud. Prahova, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer