Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA«LN4 BLOC4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.285.865 RON

Castigatorul Licitatiei: MECANOENERGETICA S.A.
Anunt de atribuire numarul 140791/14.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133778
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA«LN4 BLOC4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA« LN4 BLOC4, CODCPV 42163000-9, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42163000-9 - Generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 285, 865.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S231-381088din30.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 64/ER Denumirea: ACTIONARI PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA
V.1) Data atribuirii contractului 08.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECANOENERGETICA S.A.
Adresa postala: Calea Timisoarei, Nr.22, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220213, Romania, Tel. 0252-342138, Email: [email protected]ica.ro, Fax: 0252-342142
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 376442.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 409600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 66/ER Denumirea: ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA
V.1) Data atribuirii contractului 12.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1876265.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1876265.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG. nr. 34/2006 si HG925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia inainte de a lua o hotarare are obligatia de a incerca negocierea acestora.Toate documentele minime de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila (exceptie situatia in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. 925/2006.Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. (3) din HG 925/2006.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, care au acelasi prêt, se va solicita o noua oferta financiara , in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare. NOTA: NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOCUMENTE CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2013 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer