Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumul comunal D.C. 17, din D.N. 24 - SATU NOU - PORTARI (D.C. 1), Com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.892.294 RON

Castigatorul Licitatiei: COREVAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 49244/15.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36644
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Muntenii de Sus (Primaria comunei Muntenii de Sus)
Adresa postala: Comuna MUNTENII DE SUS, Jud. VASLUI, Localitatea: Muntenii de Sus, Cod postal: 737512, Romania, Punct(e) de contact: SERGIU VARTOLOMEI, Tel.0235/361516, Email: [email protected], Fax: 0235/361516
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumul comunal D.C. 17, din D.N. 24 - SATU NOU - PORTARI (D.C. 1), Com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Satu Nou, com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia obiectivului de investitii " Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumul comunal D.C. 17, din D.N. 24 - SATU NOU- PORTARI (D.C. 1), com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui , Lucrarile constau in principal din: terasamente drum; suprastructura drum; colectarea si scurgerea apelor; consolidari etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 892, 294.14RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Termen de executie
20%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1935 Denumirea: Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumul comunal D.C. 17, din DN 24 - Satu Nou - Portari(DC1)
V.1) Data atribuirii contractului 6/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREVAS S.A.
Adresa postala: Spiru Haret, Nr.4, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel.0335407635, Email: [email protected], Fax: 0235361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1892294.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropolios, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Consiliului Local Muntenii de Sus
Adresa postala: loc. Muntenii de Sus, com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, Localitatea: Muntenii de Sus, Cod postal: 737512, Romania, Tel.0235/361516, Fax: 0235/361516
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2008 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer