Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMBRACAMINTI ASFALTICE USOARE, SAT CHITORANI, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.200.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC STAR T & D S.R.L. BLEJOI
Anunt de atribuire numarul 35171/20.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55753
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)
Adresa postala: COMUNA BUCOV, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Punct(e) de contact: ION SAVU, Tel.0244275046, Email: [email protected], Fax: 0244275170, Adresa internet (URL): www.bucovph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
IMBRACAMINTI ASFALTICE USOARE, SAT CHITORANI, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT CHITORANI, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de executie aferente lucrarii: imbracaminti asfltice usoare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 200, 000 RON si 1, 500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10430 Denumirea: IMBRACAMINTI ASFATICE USOAREDRUMURI SAT CHITORANI, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STAR T & D S.R.L. BLEJOI
Adresa postala: BLEJOI, STR. PODULUI, NR. 42B, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: BLEJOI, Cod postal: 107114, Romania, Tel.0244410707, Email: [email protected], Fax: 0244410908
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 961797.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos, nr.6, sector 3;, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 107110, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul loacal al comuni Bucov
Adresa postala: comuna Bucov, str. Soseaua Nationala, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Tel.0244275046, Email: [email protected], Fax: 0244275170, Adresa internet (URL): www.bucovph.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2009 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer