Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbunatatire conditii de fundare pe tronsonul intre km 1+900 si 2+100 si demolare cladiri din amplasament


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.382.926 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.C. NAPOCA S.A. - S.C. ICCO SYSTEMS S.R.L. - S.C. GEO ARC S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 127678/16.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A.Aeroportul Cluj-Napoca
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500/+40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imbunatatire conditii de fundare pe tronsonul intre km 1+900 si 2+100 si demolare cladiri din amplasament
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: R.A. Aeroportul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de consolidare a terenului de fundare pe tronsonul intre km 1+900 si 2+100 si demolare cladiri din amplasament
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235000-3 - Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 382, 925.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Imbunatatire cond.de fundare pe trons.intre km 1+900 si km 2+100 si demolare cladiri din amplasament
V.1) Data atribuirii contractului 18.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.C. NAPOCA S.A. - S.C. ICCO SYSTEMS S.R.L. - S.C. GEO ARC S.R.L.
Adresa postala: str. Taberei, nr. 4, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel. +40 264425860, Email: [email protected], Fax: +40 264425053
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1382925.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleos, nr. 6, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Traian Vuia, nr. 149, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2012 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer