Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMBUNATATIRE NIVELE DE TENSIUNE IN MUN. CAREI GRADINA VIILOR ZONA PTZ 2045 MIORITEI (OBIECT PT 4224/2008) JUD.SATU MARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 86012/07.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Satu Mare
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Investitii, Tel.0261 805830, In atentia: Heb Stefan, Email: [email protected], Fax: 0261 80 5827
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Satu Mare
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Investitii, Tel.0261 805830, In atentia: Heb Stefan, Email: [email protected], Fax: 0261 80 5827
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Satu Mare
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Investitii, Tel.0261 805830, In atentia: Heb Stefan, Email: [email protected], Fax: 0261 80 5827
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
IMBUNATATIRE NIVELE DE TENSIUNE IN MUN. CAREI GRADINA VIILOR ZONA PTZ 2045MIORITEI (OBIECT PT 4224/2008) JUD.SATU MARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: JUD. SATU MARE
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montarea unui circuit cu conductoar isolate de tip TYIR 50+3*70+35 mmp pe stalpii LEA 0.4Kv existenti pe tronsonul A0-A in lungime de 1150m.
Montarea unei cutii de sectionare cu doua directii pe stalpul din pct A0 la care se va racorda circuitul existent cu conductoare neizolate sic el proiectat.
Inlocuirea conductoarelor funie AL existente , cu conductoare isolate de tip TYIR 50+3*70+35 mmp pe stalpii existenti, pe tronsonul A-B (l=759m). pentru distributie publica si iluminat public.
Stalpii de beton necorespunzatori (12 buc.) se vor inlocui cu stalpi de beton noi pe acelasi amplasament , pe teren domeniu public.
Toate bransamentele existente pe tronsonul A-Bse vor relega la reteaua proiectata, la fel si cele de pe tronsonul A0-A unde stalpii se inlocuiesc.
Corpurile de iluminat existente pe stalpii prevazuti pentru demontare , se vor remonta pe stalpi de beton proiectatii iar pe tronsonul A-Bcorpurile se vor lega la conductorul de iluminat prevazut in manunchiul torsadatului proiectat.
Se vor monta prize de legare la pamant A0, A, B, descarcatoare de joasa tensiune pe circuitul torsodat proiectat ( pe fiecare faza cate una) in punctual A0 si dispositive de punere la pamant si in scurtcircuit pe fiecare conductor din fascicolul torsadat in pct.B.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NU ESTE CAZUL
Valoarea estimata fara TVA: 142, 126RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 700 RON.Garantie de buna executie: durata 24 luni, 10%din valoarea contractului (pt.IMM 5%)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii.Plata la 60 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta documentele solicitate in Fisa de date a achizitiei anexata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta documentele solicitate in Fisa de date a achizitiei anexata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta documentele solicitate in Fisa de date a achizitiei anexata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistemul SEAP pt.a putea licita electronic.Numarul de runde ale licitatiei electronice 1 runda, durata rundei 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2009 12:00
Locul: SDEE SATU MARE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleus nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazul nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261713650, Fax: 0261711527
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SDEE Satu Mare
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Tel.0261805830, Fax: 0261805827
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2009 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer