Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
457.430 RON

Castigatorul Licitatiei: LINCAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86884/29.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94300
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  6000049, Romania, Punct(e) de contact:  Dana Balauca, Tel. 0232 405619, Email:  [email protected], Fax:  0232 405316, Adresa internet (URL):  www.e-on romania.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetele: Iasi, Vaslui, Suceava, Neamt, Bacau, Botosani
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract: furnizare, instalare si punere in functiune: - Elaborarea documentatiilor tehnico ? economice faza PTh +CS, - Elaborarea PAC/PAD si obtinerea Autorizatiei de construire;
- Executia lucrarii;
- livrarea materiale necesarepentru urmatoarele lucrari aferente loturilor: Lot 1 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA4 Tanacu, jud. VasluiLot 2 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PTA1 Brodoc, jud. VasluiLot 3 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 si 6 AGAS, judetul BacauLot 4 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 HUDUM, judetul BotosaniLot 5 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BALUSENI, judetul BotosaniLot 6 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BAICENI, judetul BotosaniLot 7 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTS 115 IASI (Aleea Ghica Voda), judetul IasiLot 8 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 2 SPATARESTI, judetul SuceavaLot 9 Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta PT21 Tg. Neamt, judetul Neamt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
31682300-3-Echipament de tensiune medie (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
457, 430RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Termenul de executie
20%
Descriere:
3.
Termenul de garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600003019 Denumirea: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTS 115 IASI (Aleea Ghica Voda),
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LINCAS S.R.L.
Adresa postala:  Str. VATRA, nr. 84, Localitatea:  Pascani, Cod postal:  705200, Romania, Tel. 0232765010, Email:  [email protected], Fax:  0232765010
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 4600003020 Denumirea: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 si 6 AGAS, judetul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOFANEX S.R.L.
Adresa postala:  com.BERZUNTI, Localitatea:  Berzunti, Cod postal:  607060, Romania, Tel. 0234-310700, Email:  [email protected], Fax:  0234-310700, Adresa internet (URL):  www.energofanex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 475000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 399430.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Inainte de data stabilita in Documentatia de Atribuire pentru depunerea documentelor de calificare, loturile 1, 2 si 9 au fost anulate, in conformitate cu prevederile art. 209 aliniat 1 litera d si aliniat 2 din OUG 34/2006 cu completarile legislative ulterioareMotivatia: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului: erori in estimarea valorii contractului.In conformitate cu prevederile art. 209 aliniat 1 litera d din OUG 34/2006 cu modificarile legislative ulterioare, pentru urmatoarele loturi: - Lot 4: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 HUDUM, judetul Botosani- Lot 5: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BALUSENI, judetul Botosani- Lot 6: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 1 BAICENI, judetul Botosani- Lot 8: Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de JT aferenta zonei PTA 2 SPATARESTI, judetul Suceavaprocedura de atribuire a contractului de achizitie publica s-a anulat. Motivul care a condus la anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru aceste loturi: este imposibila incheierea contractului intrucat nu mai poate fi asigurata sursa de finantare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe langa Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232 260.600, Email:  [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  Ciurchi nr. 148-150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Tel. 0232 40 50 48, Email:  [email protected], Fax:  0232 40 59 98
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2010 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer