Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbunatatirea si completarea Sistemului Informational Geografic (GIS)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
71.892 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EGH Import Export SRL
Anunt de atribuire numarul 143177/30.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Florian Mirela; Manoliu Mihaela, Tel. +40 261807529/+40 261807517, Email: [email protected], Fax: +40 261807510, Adresa internet (URL): http: //www.satu-mare.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imbunatatirea si completarea Sistemului Informational Geografic (GIS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Birou Cadastru Imobiliar Edilitar GIS din cadul Primariei Municipiului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si implementarea de solutii tehnice pentru imbunatatirea si completarea Sistemului Informational Geografic (GIS) pentru acoperirea necesitatilor actuale si asigurarea de servicii de mentenanta postimplementare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38221000-0 - Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)
72200000-7-Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
71, 892RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47201/RCONTR 2013-333 Denumirea: Imbunatatirea si completarea Sistemului Informational Geografic (GIS)
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EGH Import Export SRL
Adresa postala: Taietura Turcului Nr.47/12, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400221, Romania, Tel. 0364411411, Email: [email protected], Fax: 0364411412, Adresa internet (URL): www.egh.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71892.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261716375/ +40 261713650, Fax: +40 261710501
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiului Satu Mare - Serviciul Juridic
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807545, Fax: +40 261807510
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer