Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar de termoficare in CET Govora


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.767.222 RON

Castigatorul Licitatiei: TMUCB S.A.
Anunt de atribuire numarul 135119/26.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129971
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240495, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/170, In atentia: Nichie Camelia, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar de termoficare in CET Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Valcea, S.C. CET Govora S.A., Str. Industriilor, nr.1, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul prezentului contract de proiectare si executie il constituie reabilitarea si modernizarea unor tronsoane din sistemul de transport al energiei termice si inlocuirea totala sau partiala a agregatelor de pompare in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de consumatori, la un pret cat mai scazut si cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantitatii de poluanti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
45231112-3-Instalare de retea de conducte (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 767, 221.14RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III. A. 3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S84-137809din02.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12766/C165 Denumirea: Implementare proiect reabilitare EPA + reabilitarea pompelor si a circuitului primar de termoficare
V.1) Data atribuirii contractului 19.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TMUCB S.A.
Adresa postala: STR. TUDOR ARGHEZI NR 8-10 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020945, Romania, Tel. 3171060, Email: [email protected];[email protected], Fax: 3129542, Adresa internet (URL): WWW.TMUCB.COM
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32533000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18360662.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007- 2013, Axa Prioritara 3 a POS Mediu.Contractul de finantare nr. 3986/LB/17.08.2011, Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr. 37.836.
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, A.C. va solicita clarif. prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op.ec. de documente care contin noi preturi;Orice potentiala modif. a preved. Contr. de finantare ce vizeaza contr. care se va incheia pe baza prezentei doc. de atribuire se va aplica in mod coresp. contr. de lucrari);Vizita recomandata a amplasamentelor: de la data publicarii in SEAP pana la data limita de solicitare de clarificari; persoana de contact Ec. Hoarca Ramona-Coordonator U.I.P tel0250/733601;733602 fax 0250/733603;email [email protected] A.C. va emite un Certificat de vizitare a ampl.care va fi depus impreuna cu doc. solicitate la ?Propunerea tehnica?;Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente intre oferta si situatia existenta in cazul in care nu participa la vizitarea ampl. Toate solicitarile de clarif.facute in scris din partea op.ec. interesati, cat si raspunsurile A.C. vor fi publicate pe SEAP; Pt vizualiz. doc. de atrib. incarcate in SEAP op.ec. trebuie sa detina un progr. necesar vizualiz. fisierelor semnate electronic. ( progr. este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electr);Solicit. de clarif. din partea op. ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin op.ec; Toate doc. vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, A.C. isi rezerva dreptul de a solicita inf. si doc. suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2012 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer