Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in Municipiul Oradea?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.908.020 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII BIHOR SA in asociere cu SC ENERGOMONTAJ SA
Anunt de atribuire numarul 137402/04.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in Municipiul Oradea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de proiectare si executie lucrari ?Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in Municipiul Oradea?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71321200-6-Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 908, 018.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S109-181018din09.06.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S135-224936din17.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30412 Denumirea: ?Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in Municipiul Oradea?
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII BIHOR SA in asociere cu SC ENERGOMONTAJ SA
Adresa postala: str Berzei nr 4, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 1400200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65724913.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48908018.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 49
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3 -
VI.2) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita completari ale documentelor depuse (ofertele cu o documentatie incompleta fiind respinse ca inacceptabile), exceptie facand situatia depunerii ?Formularului ? Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?) prin care sa se confirme ca ofertantul indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei (art 11 alin 4 din HG 925/2006). Declaratia in cauza vafi insotita de anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor din fisa de date astfel incat sa fie posibila verificarea efectiva a indeplinirii criteriilor solicitate, aceasta incluzand mentionarea numarului si a datei contractelor, a numelui cocontractantilor, a obiectului si valorii fara tva a contractelor; mentionarea concreta a cifrei de afaceri realizata in anii solicitati etc. In cazul in care declaratia mentionata nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterioriar oferta va fi declarata inacceptabila. Termenul de prezentare a documentelor lipsa este de 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autoritatii contractante. Termenul de 3 zile lucratoare incepe sa curga din ziua urmatoare celei in care s-a transmis solicitarea prin fax .2. In cazul in care, exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.Preturile prezentate in cadrul propunerii financiare, vor fi considerate ferm exprimate si nu vor putea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractului .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria municipiului oradea
Adresa postala: str piata unirii nr 1, Localitatea: oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +4 0259437000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer