Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Implementare solutii de e-Educatie in cadrul Muzeului National al Taranului Roman?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.574.714 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. in asociere cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 136799/11.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137236
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL NATIONAL AL TARANULUI ROMAN DIN BUCURESTI
Adresa postala: Sos. Kiseleff Pavel Dimitrievici Nr. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011341, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Muzeului National al Taranului Roman, situat in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff Nr.3., Tel. +40 213179661/+40 213180878, In atentia: Nicolae Georgeta, Email: [email protected], Fax: +40 213129875/+40 213180878, Adresa internet (URL): www.muzeultaranuluiroman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Implementare solutii de e-Educatie in cadrul Muzeului National al Taranului Roman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Muzeul National al Taranului Roman
Sos. Kiseleff, Nr. 3, Sector 1, Cod Postal: 011341, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il reprezinta dezvoltarea unui portal e-Educatie unitar de acces public la cursurile on-line, cat si la obiectele de patrimoniu si resursele culturale reprezentative la nivel national si nu numai, in format digital. Proiectul urmareste crearea si utilizarea unui portal e-Educatie pentru Muzeul National al Taranului Roman in vederea cresterii eficientei procesului educational nonformal si a optimizarii raspandirii cunoasterii obiectelor de patrimoniu ale acestuia la nivel national. Portalul va permite accesul partilor implicate (cursanti si specialisti) la cursuri on-line si off-line, efectuate cu ajutorul tehnologiei IT avansate.Proiectul se adreseaza Axei prioritare 3 ?Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat?, Domeniul major de interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, operatiunea 3 ?Sustinerea implementarii de aplicatii de e-Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar?.Servicii solicitate in cadrul proiectului: Dezvoltare Portal; Dezvoltare sistem LMS / LCMS; Dezvoltare continut digital initial; Implementare sistem integrat e-Educatie; Formare utilizatori finali; Instalare si configurare echipamente hardware si de retea.Produse solicitate in cadrul proiectului: Sistem antivirus server, Sistem de operare server, Sistem operare calculator, Sistem antivirus calculator, Licente solutie e-Educatie, Licenta Portal , Licenta continut digital initial, Sistem baze de date , Sistem prelucrare video, Servere, Sasiu Blade, Firewall + Echipamente load balancing, Rack, UPS, Storage, Router, Echipamente retea, Elemente de conectica si retelistica, Calculatoare Desktop + Monitor, Calculator Desktop pentru digitizare + Monitor, Calculator Desktop pentru procesare video + Monitor, ADVC 300 - aparat necesar pentru prelucrarea fondului video si audio existent in Muzeu, care va fi utilizat in dezvoltarea cursurilor, Player S-VHS - aparat necesar pentru realizarea si prelucrareacontinutului video pentru cursurile dezvoltate , Scaner profesional pentru digitizare, Multifunctionala laser color A3, Aparat foto profesional, Statie de lucru birou.Beneficiari directi ai proiectului: Elevii din invatamantul gimnazial in numar de 70.000, din care prin prezentul proiect Muzeul National al Taranului Roman doreste sa instruiasca minim 6.000; Profesori care pot folosi ca materiale cursurile oferite de Muzeul National al Taranului Roman; Personalul tehnic care va asigura mentenanta portalului in perioada de operare a proiectului (4 persoane); Personalul Muzeului care va fi instruit pentru folosirea aplicatiei informatice (8 persoane)Cursuri de instruire solicitate: Cursuri de administrare infrastructura hardware: 2 persoane; Cursuri de administrare sistem informatic: 2; Cursuri pentru utilizarea software-ului aplicativ: 4 persoane; Cursuri pentru utilizarea echipamentelor de conversie digitala: 4 persoane.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48190000-6 - Pachete software educationale (Rev.2)
48610000-7-Sisteme de baze de date (Rev.2)
48620000-0-Sisteme de operare (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 574, 713.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1291
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S120-199123din26.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 567/1144 Denumirea: Implementare solutii e-Educatie(furnizare de produse si servicii hard si software)
V.1) Data atribuirii contractului 14.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. in asociere cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Eminescu, Nr. 238, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. +40 021/ 201.94.81, Email: [email protected], Fax: +40 021/ 212.39.34
S.C. SIVECO Romania S.A.
Adresa postala: Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 73 - 81, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013685, Romania, Tel. +40 021/302.33.00, Fax: +40 021/302.33.91
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2976910.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2574713.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): - 81, 62 % fonduri FEDR POS CCE (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii) AxaPrioritara III, DMI 2, Operatiunea 3;
- 18, 38 % Bugetul de Stat
VI.2) Alte informatii
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) * 25% + PunctajFT1(n) * 25% + PunctajFT2(n) * 25% + PunctajFT3(n) * 25%Unde: Ptotal(n) reprezinta Punctajul total al ofertei evaluate;Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei evaluate;PunctajFT1(n), PunctajFT2(n), PunctajFT3(n), reprezinta punctajele obtinute de oferta evaluata pentru factorii tehnici respective.Pentru fiecare dintre factorii tehnici: Ofertantul va primi punctajul indicat in dreptul fiecarei functionalitati daca va prezenta in vederea dovedirii indeplinirii acesteia o scurta descriere, fluxul principal de lucru asociat, insotit de cel putin o captura de ecran pentru fiecare comanda necesara indeplinirii activitatilor din fluxul prezentat. Daca oferantul va dezvolta functionalitatea va primi jumatate din punctajul aferent acesteia. In cazul in care nu prezinta si nicinu va dezvolta functionalitatea respectiva, ofertantul va primi 0 puncte.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare punctaj total Ptotal, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si care va fi declarata castigatoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic (Ptehnic).Un expert poate fi nominalizat pe o singura pozitie in cadrul contractului.Operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUZEUL NATIONAL AL TARANULUI ROMAN DIN BUCURESTI
Adresa postala: Sos. Kiseleff Pavel Dimitrievici Nr. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011341, Romania, Tel. +40 213179661/+40 213180878, Email: [email protected], Fax: +40 213129875/+40 213180878, Adresa internet (URL): www.muzeultaranuluiroman.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer