Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DESANATATE SI SIGURANTA OCUPATIONALA SI EFECTUAREA MASURILOR CORECTIVE PRIN ACHIZITIONAREA UNEI CENTRALE TERMICE PENTRU INCALZIRE SPATIALA SI FURNIZARE APA CALDA MENAJERA CU CAPACITATEA DE 1 200 000 KCAL/H CU MONTJ SI PIF INCLUSE


Anunt de participare numarul 104592/22.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
sc amiprod wood srl
Adresa postala:  str stefan cel mare, Localitatea:  Vanatori-Neamt, Cod postal:  617500, Romania, Punct(e) de contact:  ioan amihaesei, Tel. 0233251127, Email:  [email protected], Fax:  0233251127
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiareAltele: societate comerciala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DESANATATE SI SIGURANTA OCUPATIONALA SI EFECTUAREA MASURILOR CORECTIVE PRIN ACHIZITIONAREA UNEI CENTRALE TERMICE PENTRU INCALZIRE SPATIALA SI FURNIZARE APA CALDA MENAJERA CU CAPACITATEA DE 1 200 000 KCAL/H CU MONTJ SI PIF INCLUSE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL AMIPROD WOOD SRL
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CENTRALA TERMICA CU CAPACITATE DE 1, 2 GCAL/H
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42515000-9 - Boiler de incalzire urbana (Rev.2)
42390000-6-Piese de arzatoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare (Rev.2)
42521000-4-Echipamente de eliminare a fumului (Rev.2)
42522000-1-Alte ventilatoare decat cele de uz casnic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
42515000-9 - Boiler de incalzire urbana (Rev.2)
42390000-6 - Piese de arzatoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare (Rev.2)
42521000-4 - Echipamente de eliminare a fumului (Rev.2)
42522000-1 - Alte ventilatoare decat cele de uz casnic (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA: 86, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
NU
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT SI FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/ SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT FISCAL - FINATE PUBLICE
CERTIFICAT FISCAL - TAXE SI IMPOZITE LOCALE
CERTIFICAT DE INREGISTRARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI IN ULTIMII 3 ANI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
CARACTERISTICI TEHNICE
70%
Descriere: COMPONENTA TEHNICA
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2010 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 80 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA UNITATII
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2010 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
50zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2010 09:00
Locul: SEDIUL SC AMIPROD WOOD SRL , VANATORI NEAMT , STR. STEFAN CEL MARE , NR. 362
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS , NR. 96, SECT 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS , NR. 96, SECT 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AMIPROD WOOD SRL
Adresa postala:  STR. STEFAN CEL MARE , NR 362 , JUD NEAMT, Localitatea:  VANATORI NEAMT, Cod postal:  617500, Romania, Tel. 0322251127, Email:  [email protected], Fax:  0322251127
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2010 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer