Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprejmuire perimetru la C.P.P.I. Busteni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.572 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C TUDO CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 106311/05.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92604
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE
Adresa postala:  Busteni, Paltinului, nr.16, Localitatea:  Busteni, Cod postal:  105500, Romania, Punct(e) de contact:  Irinel Ghita, Toc Ion, Tel. 0244321034, Email:  [email protected], Fax:  0244322021, Adresa internet (URL):  www.cppi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea MECMA
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imprejmuire perimetru la C.P.P.I. Busteni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie, Busteni, str. Paltinului, nr. 16.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Terenul a carui imprejmuire urmeaza sa se refaca este proprietatea STATULUI ROMAN prin administrator Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri prin Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie si se afla amplasat in orasul Busteni, str. Paltinului, nr.16. Lungimea imprejmuirii este de 430 ml ;i se va executa in trei variante: A-gard cu soclu beton si panouri din teava rectangulara;B- Panouri din teava rectangulara si stalpi teava;C- palsatip metro si stalpi teava.Important: Executia se va face conform proiect pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta i-si rezerva dreptul de a pune la dispozitia executantului parte din materiale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45340000-2 - Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 571.5RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1778 Denumirea: IMPREJMUIRE PERIMETRU LA C.P.P.I. BUSTENI
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C TUDO CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  STR. FLORILOR, NR. 19, Localitatea:  BUSTENI, Cod postal:  105500, Romania, Tel. 0244-320661, Fax:  0244-320661
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450120.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250571.50 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala:  Str. Stavropoleus, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0300084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curetea de Apel , sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala:  Judecatoria Sinaiastr. Dreptatii, ,Localitatea:  Sinaia, Cod postal:  106100, Romania, Tel. 0244/314337, Fax:  0244/314337
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE
Adresa postala:  STR. PALTINULUI NR.16, Localitatea:  Busteni, Cod postal:  105500, Romania, Tel. 0244-321034, Email:  [email protected], Fax:  0244-320867, Adresa internet (URL):  www.cppi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2010 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer