Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B - MEDICAMENT FOLOSIT IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE TRANSPLANT HEPATIC SI RECIDIVA HEPATICA-IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B


Anunt de intentie numarul 26695/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa postala: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Timariu, Tel. +40 213172194, Email: [email protected], Fax: +40 213180444, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B - MEDICAMENT FOLOSIT IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE TRANSPLANT HEPATIC SI RECIDIVA HEPATICA-IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : INSTITUTUL CLINIC FUNDENI - Depozit farmaceutic I.C. Fundeni
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 000, 000 si 60, 000, 000RON
IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B - MEDICAMENT FOLOSIT IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE TRANSPLANT HEPATIC SI RECIDIVA HEPATICA-IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33651520-9 - Imunoglobuline (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 06.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Nu se va beneficia de prevederile art.75(2) si art 89(2) din OG 34/2006
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare 2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare 3.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.4.DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 5.Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic 6.Autorizari specifice domeniului de activitate, conform legii 95/2006 si OMS 1694/2008-Autorizatia de distributie en-gros pentru depozite emisa de Ministerul Sanatatii- Agentia Nationala a Medicamentului; Autorizatie pentru comercializare-Autorizatie de punere pe piata(APP)- emisa de Ministerul Sanatatii.Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Legislatia in domeniul protectiei mediului: MINISTERUL MEDIULUI
Protectia muncii si conditii de munca: MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2014 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer