Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incarcatura radiocomandata pentru neutralizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Omnidata S.A.
Anunt de atribuire numarul 119472/21.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Adresa postala: DINU VINTILA NR.10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Punct(e) de contact: AURELIAN TOLESCU, Tel. 0216107095, Email: [email protected], Fax: 0212100454
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Incarcatura radiocomandata pentru neutralizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Sediul contractorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii cercetare-dezvoltare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73410000-9 - Cercetare si tehnologie militare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 000RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 106 Denumirea: Incarcatura radiocomandata pentru neutralizare
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Omnidata S.A.
Adresa postala: Str. Ionita Cegan, nr.1, bl. P17, ap. 2, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050687, Romania, Tel. 4108010, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 4111078, Adresa internet (URL): www.omnidata.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2011 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer