Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INCASARE FACTURI IN MEDIU RURAL


Anunt de participare (utilitati) numarul 69817/10.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E.ON GAZ ROMINIA S.A.
Adresa postala: strada Justitiei, nr. 12, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Punct(e) de contact: Erwin Wagner, Tel.0365/423734, In atentia: D-lui Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: 0365/423884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INCASARE FACTURI IN MEDIU RURAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: ARIA DE ACOPERIRE A GRUPULUI E.O.N.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INCASARE FACTURI IN MEDIU RURAL PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66111000-1 - Servicii de banci centrale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INCASARE FACTURI IN MEDIU RURAL PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
18 200 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII E.ON GAZ ROMINIA S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
SE SOLICITA LEGALIZAREA ASOCIATIEI, conform O.U.G. 34/2006, art. 44
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si 181 din O.U.G. 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima : realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat: 7.800.000 ron, respectiv2.055.986 euro
Bilant contabil din 2006, 2007, 31.06.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima : un contract incheiat si finalizat in domeniul servicii de incasare facturi pe baza de coduri de bare, in ultimii trei ani in valoare de mimimum (valoare exprimata in RON fara TVA): 520.000 RON, respectiv 137.066 EURO.Cel putin 5 recomandari, in domeniul solicitat.
Ofertantul trebuie sa detina minim 250 unitati in reteaua proprie, in zona rurala, pe aria de acoperire a E.on Gaz Romania S.A.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2009 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2009 12:00
Locul: TG. MURES, str. GHEORGHE DOJA, nr. 64-68, REGISTRATURA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Tg. Mures
Adresa postala: str. Bolyai nr. 30, Localitatea: TG. MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269169
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. STRAVROPOLEOS , nr.6 , SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata TRANDAFIRILOR, nr. 21, corp B-63, cam. 1-2, Localitatea: TG. MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0365 40 37 69
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2008 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer