Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incheiere Acord Cadru furnizare furaj combinat complex


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
342.654 RON

Castigatorul Licitatiei: BILARDI PRODUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 63474/30.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46532
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Gherla
Adresa postala: str.Andrei Muresanu nr.4, Localitatea: Gherla, Cod postal: 405300, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Petean, Tel.0264241444, 0264241683, Email: [email protected], Fax: 0264241332, Adresa internet (URL): www.penitenciarulgherla.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Incheiere Acord Cadru furnizare furaj combinat complex
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PENITENCIARUL GHERLAstr.ANDREI Muresanu nr.4GHERLA, COD 405300, JUD.CLUJ
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de Furaj combinat pentru porcine
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15712000-2 - Furaje uscate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
342, 654RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 226072 Denumirea: Acord cadru furnizare Furaj combinat prestarter pentru sugari
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BILARDI PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Culturii, Nr.3, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 4800, Romania, Tel.0262220192, Email: [email protected], Fax: 0262220192
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 226072 Denumirea: Acord cadru furnizare Furaj comb. purcei demaraj - cresa
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BILARDI PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Culturii, Nr.3, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 4800, Romania, Tel.0262220192, Email: [email protected], Fax: 0262220192
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17464.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 226072 Denumirea: Acord cadru furnizare Furaj comb. scroafe lactante
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BILARDI PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Culturii, Nr.3, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 4800, Romania, Tel.0262220192, Email: [email protected], Fax: 0262220192
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 226072 Denumirea: Acord cadru furnizare Furaj comb. porc gras
V.1) Data atribuirii contractului 10/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NUTRIVET S.R.L.
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu, Nr. 51, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430152, Romania, Tel.0262.276636, Email: [email protected], Fax: 0262276636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 323400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Semnatari ai Acordului cadru: S.C. BILARDI PRODUCT S.R.L.adresa sediu Baia Mare, str.Culturii, nr. 3, telefon/fax0262/216302, 0262/217290 numar de inmatriculareJ24/361/1991cod fiscal RO11985420in calitate de promitent-furnizor nr.1;S.C. CARGILL NUTRITIE ANIMALA S.R.L.adresa sediu Sura Mica, str.Garii, nr. 56, telefon/fax0372/692700 0269/577005 numar de inmatriculareJ32/598/2001cod fiscal RO14212216 , in calitate de promitent-furnizor nr.2S.C. NUTRIVET S.R.L.adresa sediu Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr. 51, telefon/fax0262/276636 numar de inmatriculareJ24/969/2004cod fiscal RO16534757 , in calitate de promitent-furnizor nr.3;S.C.PREMIVET S.A., adresa sat Calomfiresti, comuna Poroschia, jud.Teleorman, cod postal 147281, telefon/fax 0247/318828, 0247/318939 numar de inmatriculare J34/299/1995, cod fiscal RO 7680290, in calitate de promitent-furnizor nr.4.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
C.N.S.C. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Gherla
Adresa postala: str.Andrei Muresanu nr.4, Localitatea: Gherla, Cod postal: 405300, Romania, Tel.0264241683, Email: [email protected], Fax: 0264241332, Adresa internet (URL): www.penitenciarulgherla.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2008 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer