Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incheiere acord cadru pentru furnizare de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.448 RON

Castigatorul Licitatiei: JOBOLOCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85518/19.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72584
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel.021-3074138/3074120, In atentia: Lucian Caraman, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Incheiere acord cadru pentru furnizare de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Intrarea vagonului nr. 11, Sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de burghie, tarozi, filiere, alezoare, freze si alte scule.Valoarea estimata totala, precum si valorile estimate pe loturi sunt calculate pentru cantitatea maxima de produse.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42670000-3 - Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 447.83RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47_82 Denumirea: Acord cadru furnizare burghie, tarozi, filiere, alezoare si freze
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
JOBOLOCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Aurel Vlaicu, Nr.55, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500407, Romania, Tel.0268/333400, 0268/332888, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0268/333400, 0268/332888, Adresa internet (URL): www.uneltescule.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37234.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 47_82 Denumirea: Acord cadru furnizare burghie, tarozi, filiere, alezoare si freze
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MARSIPO PROD S.R.L.
Adresa postala: STR. AUGUSTIN BUNEA , NR. 8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500299, Romania, Tel.0268 306457, Email: [email protected], Fax: 0268 328679
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11213.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO7000, Romania, Tel.021/3321240, Fax: 021/3323377
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios
Adresa postala: Sediul RATB-Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO10861, Romania, Tel.021/3074000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2009 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer