Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Incheierea unor acorduri cadru pe loturi, in vederea achizitionarii de materiale sanitare.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.852.155 RON

Castigatorul Licitatiei: A&A MEDICAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74458/03.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64145
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02548 Bucuresti (Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei)
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.134, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010242, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Voicu, Tel.021/319.6002, Email: [email protected], Fax: 021/319.6002, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Incheierea unor acorduri cadru pe loturi, in vederea achizitionarii de materiale sanitare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia UM 02548 Bucuresti, Calea Plevnei, nr.134, sector 1, Bucuresti.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordurile cadru vor fi incheiate cu cate un singur operator economic. Astfel, acordurile cadru vor fi incheiate cu acei operatori economici care s-au clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor pe fiecare lot in parte si aplicarea criteriului de atribuire, in cadrul etapei finale de licitatie electronica. Pretul contractului va fi mentinut ferm pe toata durata de valabilitate a acordurilor-cadru, insa in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor, la incheierea contractelor subsecvente se va proceda la ajustarea pretului, dupa formula decalcul ce se regaseste in Sectiuneaa III-a, la pct.E.9.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141220-8 - Canule (Rev.2)
33182100-0-Defibrilator (Rev.2)
33182210-4-Stimulator cardiac (Rev.2)
33182220-7-Valve cardiace (Rev.2)
33186100-8-Oxigenator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 852, 154.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. B 859/24.03.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S10-013074din16.01.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S64-092085din02.04.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: B1754 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0213322185, Email: [email protected], [email protected], Fax: 3307690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14661.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 9, 63, 90
Contract nr: B1755 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST & INDUSTRY IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: STR. TERMOPILE, NR1, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 092503, Romania, Tel.0726237472, Email: [email protected], Fax: 2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 229805.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 212890.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
55, 56, 57, 68, 89
Contract nr: B1756 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHIC 98 S.R.L.
Adresa postala: Alee Barajul Sadului, nr. 1, C.A.9 (Spatiu Comercial), Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032741, Romania, Tel.3404170, Email: [email protected], Fax: 3404147
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 630.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
86
Contract nr: B1757 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE S.R.L.
Adresa postala: Str.Ionita Cegan, Nr.1, Bl.P17, Sc.1, Parter, Ap.2, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 555300, Romania, Tel.0269 - 206656, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269 - 206352, Adresa internet (URL): www.coramed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 196000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
87, 88
Contract nr: B1758 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Euroexpand Impex S.R.L.
Adresa postala: Str.Hategului, nr. 46, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410236, Romania, Tel.0259-447.153, Email: [email protected], Fax: 0259-447153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2625.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2223.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8
Contract nr: B1759 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Eximrom BiocardS.R.L.
Adresa postala: Str. Calcarului, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013372, Romania, Tel.2305388, Email: [email protected], Fax: 2316879
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 98320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
46, 52
Contract nr: B1760 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020108, Romania, Tel.021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.2420974;2420972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2378.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
60
Contract nr: B1761 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES LTD S.R.L.
Adresa postala: BD. BASARABIA NR 47, in incinta Unitatii de Invatamant Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022104, Romania, Tel.021/324.32.60, Email: [email protected], Fax: 021/308.62.94, Adresa internet (URL): www.medicaltech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24360.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7092.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42, 93, 94
Contract nr: B1762 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANSIPROD MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 941, Localitatea: Filipestii de Padure, Cod postal: 107245, Romania, Tel.021 668.40.85
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5254.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5595.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 62, 83, 84
Contract nr: B1763 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAUL HARTMANN S.R.L.
Adresa postala: Str.Kos Karoly, Nr.1/A, (birou 1-4) Et.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540300, Romania, Tel.0265210928, Email: [email protected], Fax: 0265213558, Adresa internet (URL): www.hartmann.info
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 119660.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
91, 92
Contract nr: B1764 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L.
Adresa postala: STR. FOISORULUI, NR. 9, BL. F6C, SC. 1, AP. 3, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031173, Romania, Tel.021 3205763, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 021 3227123, Adresa internet (URL): www.rafi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134218.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96449.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
38, 40, 75
Contract nr: B1765 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVISMED S.R.L.
Adresa postala: str. Morii, nr.15A, Localitatea: Reghin, Cod postal: 535400, Romania, Tel.0040740145883, Email: [email protected], Fax: 0040264417791
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1253920.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1231196.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29, 59, 67, 74, 85
Contract nr: B1752 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Silva Trading S.R.L.
Adresa postala: Str.Sevastopol, Nr.13-17, Parter, Ap.202, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011237, Romania, Tel.021/3107261;0213176237;36, Email: [email protected], Fax: 021/3107260, Adresa internet (URL): www.medtronic-silva.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1354126.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1303828.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 47, 48, 58, 69, 70, 73, 96
Contract nr: B1766 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021303, Romania, Tel.252 55 43, Email: [email protected], Fax: 252 31 77, Adresa internet (URL): www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2308397.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2132839.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 28, 30, 32, 35, 49, 50, 51, 53, 54, 95
Contract nr: B1767 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sof Medica S.R.L.
Adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu, Nr.3, Bloc A1, Scara 4, Etaj 6, Ap.46, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania, Tel.0213082100, Email: [email protected], Fax: 0213082180, Adresa internet (URL): www.sofmedica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30164.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34318.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10, 22, 34, 65, 72, 80
Contract nr: B1768 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECMED S.R.L.
Adresa postala: STR. AVIATOR TEODOR ILIESCU, NR. 67, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021223, Romania, Tel.0212123738, Email: [email protected], Fax: 0212114849, Adresa internet (URL): www.tecmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39302.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15, 78, 79
Contract nr: B1769 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel.0264599331, Email: [email protected], Fax: 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144062.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133596.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5, 33, 36, 37, 45, 61, 64, 66, 76, 77, 81
Contract nr: B1770 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALDOMEDICA TRADING S.R.L.
Adresa postala: Str. Castranova, nr.19, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062315, Romania, Tel.0214344294; 0724507216, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0214344294
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 497.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24, 25, 26
Contract nr: B1771 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARIOMEDIC S.R.L.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, ap. 4, Localitatea: Carei, Cod postal: 445100, Romania, Tel.0214116845; 0745302205, Email: [email protected], Fax: 0214116845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 327618.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190722.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 41
Contract nr: B1772 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 25
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VODIMEDICOR S.R.L.
Adresa postala: STR. BRADULUI, NR. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210159, Romania, Tel.021/3125120, Email: [email protected], Fax: 0253/238022, Adresa internet (URL): www.vodimedicor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 158208.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 155762.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 12, 39
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195181, Email: [email protected], Fax: 0213191674
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UM02548 Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.134, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010242, Romania, Tel.0213196002, Email: [email protected], Fax: 0213196002
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2009 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer