Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Olt ? Slatina, Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia si Bals


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.773.716 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 136288/11.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136224
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Oanca Gerard Ovidiu, Tel. +40 0249431080, Email: [email protected], Fax: +40 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Olt ? Slatina, Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia si Bals
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitati din judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de inchidere a depozitelor neconforme de deseuri existente in orasele Slatina, Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia si Bals din judetul Olt.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45233228-3-Lucrari de constructii de acoperiri superficiale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 773, 715.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S109-181087din09.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13 Denumirea: Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Olt
V.1) Data atribuirii contractului 27.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email: [email protected], Fax: 2081401, 3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37393911.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24773715.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
subcontractanti: - SC TEAMNET ENGINEERING SRL BUCURESTI cu o cota de 2, 39 %- SC PROBIT SRL BUCURESTI cu o cota de 10 %
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS MediuProiect ?Sistem integrat de management al deseurilor din judetul Olt?
VI.2) Alte informatii
Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate pe adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro si vor fi semnate de insusire si anexate la Oferta.Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca fiecare dintre asociati este IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a benef de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a crit de calif, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 2011 emis de catre ANRMAP.In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios- Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: B.d-ul A.I .CUZA nr.14, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 140065, Romania, Tel. +40 249431080
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer