Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere copiatoare si service copiatoare si faxuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
54.012 RON

Castigatorul Licitatiei: SC XEROSERVICE SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 28072/24.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel.+40 250 733601;+40 250 733602 int.365;366;367, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250 733603, Adresa internet (URL): http: //www.cet-govora.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere copiatoare si service copiatoare si faxuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante, Strada Industriilor nr.1, Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere copiatoare si service copiatoare si faxuri; Service faxuri si masini de numarat bani proprietate CET Govora
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
54, 012RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0039 Denumirea: Inchiriere copiatoare si service copiatoare, faxuri la CET Govora
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC XEROSERVICE SRL
Adresa postala: Bulevardul Tineretului, Bloc A16/parter, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240058, Romania, Tel.0250711480, Fax: 0250711480
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54012.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada Stavropoleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Fax: 021 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI
Adresa postala: Str.Victoriei Nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110059, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Strada Industriilor Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel.0250 733601, Fax: 0250733603
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2008 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer