Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de autovehicule, utilaje si echipamente pentru prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor nationale de pe raza DRDP Iasi - SDN Bacau - Baza Bacau Lot 1-8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.323.704 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143794/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ileana RADU - Sef Serviciu Licitatii, Tel. +40 212643310, In atentia: Directia Juridica, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere de autovehicule, utilaje si echipamente pentru prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor nationale de pe raza DRDP Iasi - SDN Bacau - Baza Bacau Lot 1-8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Pe Drumurile Nationale din administrarea SDN Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere de autovehicule, utilaje si echipamente pentru prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor nationale de pe raza DRDP Iasi - SDN Bacau - Baza Bacau Lot 1-8
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 323, 703.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/84146 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot1
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: sos. Campia Libertatii, nr. 6, bloc PM52, sc. B, et. 7, ap. 94, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030372, Romania, Tel. +40 213184111, Fax: +40 213184111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120637.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100531.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84147 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot2
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54606.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52224.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84148 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot3
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2008521.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2001484.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84169 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot4
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99969.79 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99225.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84170 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot5
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23455.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22848.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84171 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot7
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61794.05 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44390.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92/84172 Denumirea: Contr serv inchiriere autovehicule combatere polei si inzapezire DRDP Iasi-SDN Bacau-Baza Bacau-lot8
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARGECOM S.A.
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. +40 248219939, Fax: +40 248212899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3283.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2999.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - Directia Juridica
Adresa postala: bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 16:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer