Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de echipament de terasament cu operator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
933.074 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EURO CONCIP SRL
Anunt de atribuire numarul 102095/04.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92589
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70164, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 215, Email:  [email protected], Fax:  021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere de echipament de terasament cu operator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Subunitatile directiei silvice mentionate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere de echipament de terasament cu operator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45520000-8 - Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
933, 074RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7990 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONCIP SRL
Adresa postala:  Str.Libertatii, bl.Ta, sc.A, ap.6, Localitatea:  Roznov, Cod postal:  617390, Romania, Tel. 0744/622000
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24284.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22610.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 7997 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AANEI LIO SRL
Adresa postala:  Com.Borca, jud.Neamt, Localitatea:  Sabasa, Cod postal:  617081, Romania, Tel. 0233/268267, Fax:  0233/268267
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 236193.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 230660.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Contract nr: 8009 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ESCULTURAS VIDAN POP SRL
Adresa postala:  Str.Oituz, nr.6, ap.38, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430202, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 148104.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147970.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 6, 8, 16
Contract nr: 7994 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PFA OLTEANU HARALAMBIE
Adresa postala:  Str.Codrului, com.Pipirig, jud.Neamt, Localitatea:  Stanca, Cod postal:  617332, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7425.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7425.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 7996 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUMEC SA SUCEAVA
Adresa postala:  Str. Calea Unirii, nr.25B, jud.Suceava, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  727541, Romania, Tel. 0230/257587, Fax:  0230/257587
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10542.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10140.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 7995 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRICOFOREST SRL
Adresa postala:  Com.Pipirig, jud.Neamt, Localitatea:  Pataligeni, Cod postal:  617329, Romania, Tel. 0233/252117, Fax:  0233/252117
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8904.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8895.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 7794 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ASOBA NAT SRL
Adresa postala:  Str.Pictor Grigorescu, nr.1, bl.E3, sc.A, ap.18, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610059, Romania, Tel. 0233/230493, Fax:  0233/230493
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20901.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20895.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 8000 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28990.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28974.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
38
Contract nr: 7999 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
37
Contract nr: 7998 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13934.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
36
Contract nr: 8001 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37325.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35
Contract nr: 8002 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17808.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17790.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
34
Contract nr: 8003 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29245.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
33
Contract nr: 8004 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILCOTRANS 2000 SRL
Adresa postala:  Com.Borlesti, jud.Neamt, Localitatea:  Ruseni, Cod postal:  617088, Romania, Tel. 0720/120292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36232.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
32
Contract nr: 7795 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STAR MAZ SRL
Adresa postala:  Str.Paltinis, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610066, Romania, Tel. 0233/235760, Fax:  0233/235760
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27174.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23955.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 8013 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MOB DAL SRL
Adresa postala:  Str.Crizantemei, nr.3A, Localitatea:  Targu Neamt, Cod postal:  615200, Romania, Tel. 0233/791551, Fax:  0233/791551
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
41
Contract nr: 7797 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UTILTEG SRL
Adresa postala:  Str.Pacii, nr.81, bl.E11, sc.D, ap.78, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610060, Romania, Tel. 0233/230532, Fax:  0233/230532
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23396.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23312.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7993 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KARACO WOOD SRL
Adresa postala:  Com.Tarcau, jud.Neamt, Localitatea:  Tarcau, Cod postal:  617445, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29245.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 7992 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KARACO WOOD SRL
Adresa postala:  Com.Tarcau, jud.Neamt, Localitatea:  Tarcau, Cod postal:  617445, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 7991 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KARACO WOOD SRL
Adresa postala:  Com.Tarcau, jud.Neamt, Localitatea:  Tarcau, Cod postal:  617445, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46792.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 7769 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEDYMON COM SRL
Adresa postala:  Str.Albinelor, nr.10, Localitatea:  Viisoara, Cod postal:  617513, Romania, Tel. 0233/241335, Fax:  0233/241335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35094.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27
Contract nr: 7768 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEDYMON COM SRL
Adresa postala:  Str.Albinelor, nr.10, Localitatea:  Viisoara, Cod postal:  617513, Romania, Tel. 0233/241335, Fax:  0233/241335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17592.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17580.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7765 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDORINA PROD SRL
Adresa postala:  Com.Agapia, jud.Neamt, Localitatea:  Agapia, Cod postal:  617010, Romania, Tel. 0233/244656, Fax:  0233/244656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 7766 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDORINA PROD SRL
Adresa postala:  Com.Agapia, jud.Neamt, Localitatea:  Agapia, Cod postal:  617010, Romania, Tel. 0233/244656, Fax:  0233/244656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26320.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26221.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39
Contract nr: 7767 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDORINA PROD SRL
Adresa postala:  Com.Agapia, jud.Neamt, Localitatea:  Agapia, Cod postal:  617010, Romania, Tel. 0233/244656, Fax:  0233/244656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23396.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23308.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 7770 Denumirea: Inchiriere de echipament de terasament cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FOOD GRUP SRL
Adresa postala:  Jud.Neamt, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  617508, Romania, Tel. 0233/241509, Fax:  0233/241509
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10868.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se anuleaza procedura pentru loturile Garcina + Vaduri nr.2 - autogreder si Horia + Roman - nr.1 - autogreder conf.art.209, alin.1, lit.b din OUG nr.34 / 2006 - au fost depuse numai oferte inacceptabile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str.Cuza Voda, nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/514750, Email:  [email protected], Fax:  0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Piatra Neamt
Adresa postala:  Str.Mihai Eminescu, nr.30, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610028, Romania, Tel. 0233/212717, Fax:  0233/232363
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala:  Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610100, Romania, Tel. 0233/211696, Email:  [email protected], Fax:  0233/212736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2010 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer