Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de echipament de terasament cu operator


Anunt de participare numarul 122666/02.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70164, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 229, Email:  [email protected], Fax:  021 316 97 45, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala:  Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610100, Romania, Punct(e) de contact:  Pahoni Florin, Tel. 0233/211696, Email:  [email protected], Fax:  0233/212736, Adresa internet (URL):  www.silvant.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala:  Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610100, Romania, Punct(e) de contact:  Pahoni Florin, Tel. 0233/211696, Email:  [email protected], Fax:  0233/212736, Adresa internet (URL):  www.silvant.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala:  Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610100, Romania, Punct(e) de contact:  Pahoni Florin, Tel. 0233/211696, Email:  [email protected], Fax:  0233/212736, Adresa internet (URL):  www.silvant.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere de echipament de terasament cu operator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Subunitatile Directiei Silvice Neamt conform caietului de sarcini.
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 447, 729.08 si 1, 999, 823.86RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Infunctie de necesitatile subunitatilor directiei silvice. Valoarea minima a unui contract subsecvent este de 500 lei, iar valoarea maxima de 50000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere de utilaje in functie de necesitati pe raza subunitatilor directiei silvice.Completarea parcului cu utilaje de la operatorii economici.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45520000-8 - Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cantitatilor mentionate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 447, 729.08 si 1, 999, 823.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Datorita spatiului limitat garantiile de participare aferente fiecarui lot sunt mentionate in anexa loturi a anuntului de participare (in sectiunea "Informatii suplimentare")-art.43^1/OUG34
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Completarea formularului ?Informatii generale?;
b. Declaratie privind eligibilitatea;
c. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
d. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
e. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese
f. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181;
g. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;
h. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de primaria locala;
i. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial sau de catre Camera de Comert si Industrie, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
j. Persoane juridice/ fizice straine - prezentare de documente edificatoare in traducere legalizata care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul minim al cifrei de afaceri medii pe ultimii 3 ani este de minim: - lotul nr.1 -30.000 lei;
- lotul nr.2 - 25.000 lei;
- lotul nr.3 -25.000 lei;
- lotul nr.4 -20.000 lei;
- lotul nr.5 -50.000 lei;
- lotul nr.6 -20.000 lei;
- lotul nr.7 -20.000 lei;
- lotul nr.8 -15.000 lei;
- lotul nr.9 -10.000 lei;
- lotul nr.10 -20.000 lei;
- lotul nr.11-15.000 lei;
- lotul nr.12 -35.000 lei;
- lotul nr.13 -50.000 lei;
- lotul nr.14 -15.000 lei;
- lotul nr.15 -40.000 lei;
- lotul nr.16 -25.000 lei;
- lotul nr.17 -10.000 lei;
- lotul nr.18 -25.000 lei;
- lotul nr.19 -25.000 lei;
- lotul nr.20 -70.000 lei;
- lotul nr.21 -50.000 lei;
- lotul nr.22 -15.000 lei;
- lotul nr.23-85.000 lei;
- lotul nr.24 - 30.000 lei;
- lotul nr.25 -80.000 lei;
- lotul nr.26 -50.000 lei;
- lotul nr.27 -50.000 lei;
- lotul nr.28 -95.000 lei;
- lotul nr.29 -60.000 lei;
- lotul nr.30 - 45.000 lei;
- lotul nr.31 -75.000 lei;
- lotul nr.32 -50.000 lei;
- lotul nr.33 -50.000 lei;
- lotul nr.34 -20.000 lei;
- lotul nr.35 -55.000 lei;
- lotul nr.36 -75.000 lei;
- lotul nr.37 -30.000 lei;
- lotul nr.38 -25.000 lei;
- lotul nr.39 -15.000 lei;
- lotul nr.40 -10.000 lei;
- lotul nr.41 -5.000 lei;
- lotul nr.42 -10.000 lei;
- lotul nr.43 -10.000 lei;
- lotul nr.44 -10.000 lei;
- lotul nr.45 - 10.000 lei;
- lotul nr.46 -10.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formular-Lista principalelor servicii / lucrarilor similare prestate / executatein ultimii 3 ani;
un contract de prestare/executare ce face obiectul prezentei proceduri in valoare de minim:
-lotul 1-15.000 lei, fara TVA;lotul 2-15.000 lei, fara TVA;lotul 3-15.000 lei, fara TVA;lotul 4-10.000 lei, fara TVA;lotul 5-20.000 lei, fara TVA;
lotul 6-15.000 lei, fara TVA;lotul 7-15.000 lei, fara TVA;lotul 8-5.000 lei, fara TVA;lotul 9-5.000 lei, fara TVA;lotul 10-10.000 lei, fara TVA;lotul 11-10.000 lei, fara TVA;lotul 12-20.000 lei, fara TVA;lotul 13-25.000 lei, fara TVA;lotul 14-10.000 lei, fara TVA;lotul 15-20.000 lei, fara TVA;lotul 16-15.000 lei, fara TVA;lotul 17-5.000 lei, fara TVA;lotul 18-15.000 lei, fara TVA;lotul 19-15.000 lei, fara TVA;lotul 20-25.000 lei, fara TVA;lotul 21-25.000 lei, fara TVA;lotul 22-5.000 lei, fara TVA;lotul 23-25.000 lei, fara TVA;lotul 24-15.000 lei, fara TVA;lotul 25-25.000 lei, fara TVA;lotul 26-25.000 lei, fara TVA;lotul 27-25.000 lei, fara TVA;lotul 28-35.000 lei, fara TVA;lotul 29-25.000 lei, fara TVA;lotul 30?20.000 lei, fara TVA;lotul 31- 25.000 lei, fara TVA;lotul 32-20.000 lei, fara TVA;lotul 33-20.000 lei, fara TVA;lotul 34-10.000 lei, fara TVA;lotul 35-25.000 lei, fara TVA;lotul 36-35.000 lei, fara TVA;lotul 37-15.000 lei, fara TVA;lotul 38-15.000 lei, fara TVA;lotul 39-5.000 lei, fara TVA;lotul 40-5.000 lei, fara TVA;lotul 41-4.000 lei, fara TVA;lotul 42-5.000 lei, fara TVA;lotul 43-5.000 lei, fara TVA;lotul 44-5.000 lei, fara TVA;lotul 45-5.000 lei, fara TVA;lotul 46-1.000 lei, fara TVA
prezentarea formularului ?Asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare / executie?. Se vor anexa pentru utilajele mentionate in formular documente doveditoarecompletarea formularului?Asigurarea cu personal?prezentare formular ?Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?
Completare si prezentare formular ?Acord de asociere?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 22.08.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.06.2011 10:00
Locul: Directia Silvica Neamt, str.V.A.Urechia, nr.24, Piatra Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Directia Silvica Neamt este o subunitate a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva. Putem initia si finaliza proceduri prin delegare.Directia este unul dintre utilizatori. S-a initiat licitatie deschisa deoarece pragurile valorice sunt considerate la nivelul Regiei si nu la nivelul directiei silvice. Persoana juridica este RNP - Romsilva.La nivelul Regiei pragurile valorice pe aceste coduri sunt de licitatie deschisa.In consecinta respectam proceduri de atribuire corespunzatoare pragurilor valorice la nivel de RNP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala:  Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610100, Romania, Tel. 0233/211696, Email:  [email protected], Fax:  0233/212736, Adresa internet (URL):  www.silvant.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2011 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer